Eng

Навчально-науковий інститут соціально-трудових відносин (ННІСТВ)

Завідувачка кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії
Костишина Тетяна Адамівна
Дізнатись більше