Канцелярія

 

36014, Полтава, вул. Коваля, 3

кімн.212

Тел. (0532) 50-02-22

E-mail: can@puet.edu.ua

Канцелярія є самостійним структурним підрозділом університету та підпоряд-ковується безпосередньо ректору.

Канцелярія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом університету, Колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами і стандартами документаційного забезпечення управління, іншими нормативними документами, розпорядженнями ректора.

До складу канцелярії входять такі структурні підрозділи:

 1. Експедиція
 2. Друкарське бюро

Цілі та завдання

Цілі: Встановлення єдиного порядку роботи з документами в університеті, документаційне забезпечення на основі використання сучасної техніки, автоматизованої технології роботи з документами і оптимізація документообігу.

Завдання: Забезпечення чіткої роботи з документами, контроль за підготовкою та їх оформленням, своєчасним виконанням, вживання заходів щодо скорочення термінів проходження і виконання документів, узагальнення та аналіз даних про хід і результати цієї роботи, організація використання та зберігання документальних матеріалів, закінчених діловодством.

Функції канцелярії:

 • Забезпечення своєчасного перегляду вхідної, вихідної і внутрішньої документації, здійснення систематичного контролю за своєчасним виконанням документів, аналіз контролю їх виконання, складання відповідних довідок для керівництва.
 • Оформлення і розсилання розпорядчих документів, контроль за правильним оформленням документів.
 • Здійснення прийому, реєстрації, зберігання, обліку, постачання документів у підрозділи.
 • Формування справ, а також підготовка до відправлення документів на зберігання.
 • Організація роботи з прийому керівником відвідувачів.
 • Розгляд і підготовка для доповіді керівництву відповідної кореспонденції.
 • Аналіз справ у структурних підрозділах по роботі з документами, подання висновків та пропозицій щодо покращення роботи.
 • Підготовка відповідних матеріалів для засідань, а також пропозицій керівництву університету і повідомлення про час проведення, обробка протоколів засідань, контроль виконання рішень.
 • Контроль за термінами та своєчасним виконанням документів.
 • Організація роботи з метою підвищення кваліфікації працівників структурних підрозділів та кафедр, які працюють з документами, розробка інструкції з діловодства.
 • Ведення обліку і реєстрації документів, підготовка для доповіді керівництву університету та керівникам структурних підрозділів визначених документів, які стосуються їх компетентності.
 • Складання номенклатури справ канцелярії та зведеної номенклатури справ університету, підготовка справ до здачі їх в архів.
 • Приймання та реєстрація звернень, пропозицій та скарг громадян, заяв співробітників університету та контроль за виконанням вказівок керівництва щодо їх вирішення .
 • Прийом вхідної кореспонденції (листів, бандеролей, посилок, періодичних видань) та розподіл її по структурним підрозділам, відправка належним чином оформлених поштових відправлень.
 • Доставка термінової кореспонденції зовнішнім адресатам (установам та організаціям міста).
 • Забезпечення згідно з встановленим порядком приймання, реєстрації, систематизації, зберігання та використання документальних матеріалів, що надійшли до архіву.

Для виконання своїх функцій канцелярія взаємодіє з підрозділами університету:

 • з керівниками структурних підрозділів та відповідальними за діловодство - з питань роботи з документами, контролю і перевірки виконання документів, підготовки і подання необхідних керівництву документів, використання документів в службових цілях;
 • з юрисконсультом - з правових питань, пов’язаних з підготовкою документів;
 • із службами відділу кадрів, фінансово-економічним - з питань розстановки кадрів, доставкою документів, відправленням документів;
 • із службами матеріально-технічного постачання, адміністративно-господарською частиною - з питань забезпечення працівників канцелярії засобами оргтехніки, бланками документів, канцелярським приладдям, а також з питань побутового обслуговування;
 • з керівниками інших установ та навчальними закладами - з питань роботи з документами.