Eng
Левошко Надія Василівна
Старший викладач

Левошко Надія Василівна

Працює в ПУЕТ з 2018 року. Науково-педагогічний стаж – 10 років.

Науковий профіль:

Викладає дисципліни: «Матеріалознавство та основи технологій виробництва товарів», «Міжнародне технічне регулювання», «Державний ринковий нагляд».

Підвищення кваліфікації та стажування:

  • Науково-педагогічне стажування (Лабораторія інноваційних технологій та експериментальних тваринницьких об’єктів ІС і АПВ НААН України) за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», 28.08. – 27.10. 2023 р. (Полтава). Сертифікат № 0040 від 30.10.2023 р. (180 годин – 6 кредитів).
  • Підвищення кваліфікації за програмою «Базовий курс для тренерів у сфері навчання та освіти дорослих (що ґрунтується на програмі Curriculum GlobALE)», Представництво DVV International Ukraine, ГО «Центр освіти дорослих Полтавщини». 27–29.09.2023 р., 04–06.10.2023 р. Сертифікат № КГ 0075 від 06.10.2023 р. (60 годин – 2 кредити ЄКТС).
  • Круглий стіл «Навчання впродовж життя як рушійна сила повоєнного розвитку Полтавської територіальної громади: передумови та перспективи», ПУЕТ, ГО «Центр освіти дорослих Полтавщини», Представництво DVV International Ukraine. 15.11.2023 р. Сертифікат №КС 70/11-23 від 15.11.2023 р. (8 годин – 0,27 кредиту ЄКТС).
  • Підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників центрі підвищення кваліфікації Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна (м. Київ), з 25 листопада 2020 року по 15 грудня 2020 року. Тематика: «Розвиток освіти дорослих в Україні». Реєстраційний номер свідоцтва підвищення кваліфікації: № 259 від 16 грудня 2020 р. Обсяг – 150 годин / 5 кредитів ЄКТС.