Університет

Навчальний комплекс "Освіта"

Допоміжна інформація

Директор навчального центру - Герман Н.В.

Тел. (0532) 56-05-49

Відповідальний секретар комплексу “Освіта” - Назаренко В.О.

Тел. (095) 175-38-89


 

 

Університет є науково-методичним і організаційним центром Полтавського навчального комплексу Укоопспілки “Освіта”, який забезпечує інтеграцію освітньої діяльності кооперативних, державних та приватних вищих навчальних закладів України І-ІІ-го рівнів акредитації. Співпраця науково-педагогічних і педагогічних колективів університету та кооперативних технікумів і коледжів сприяє успішній реалізації засад багаторівневої вищої освіти, підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст і магістр. Університетом спільно з вищими навчальними закладами І-ІІ-го рівнів акредитації розроблені і впроваджені в навчальний процес інтегровані навчальні плани.

Підготовка фахівців за інтегрованими навчальними планами університету дозволяє:

  • запровадити багатоступеневу вищу освіту, яка охоплює вищі навчальні заклади споживчої кооперації різних рівнів акредитації;
  • забезпечити перехід до неперервної в рамках однієї господарської системи професійної вищої освіти;
  • реалізувати принцип наступності, спадкоємності підготовки фахівців з вищою освітою від освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, бакалавр до рівня спеціаліст (магістр);
  • створити галузевий компонент Державного стандарту вищої освіти на рівні системи споживчої кооперації України;
  • надати можливість випускникам, не перериваючи навчання в рік закінчення технікуму або коледжу, продовжити здобуття наступного освітньо-кваліфікаційного рівня;
  • скоротити термін навчання на стаціонарі з п’яти до трьох років (без відриву від виробництва – з 5,5 до 3 років), що забезпечує економію коштів на фінансування підготовки фахівців в 1,7 рази.

Одним з напрямів роботи Полтавського навчального комплексу “Освіта” є співпраця ректорату і кафедр університету з цикловими комісіями і дирекціями вищих навчальних закладів І-ІІ-го рівнів акредитації, що увійшли до складу Комплексу. Завдячуючи ініціативі ректорату університету та підтримці правління Центральної спілки споживчих товариств України кооперативні коледжі і технікуми отримали можливість направляти своїх випускників, які мають кваліфікацію молодшого спеціаліста, на продовження навчання в університеті за скороченим терміном. Сьогодні в університеті за інтегрованими планами без відриву від виробництва навчається понад 35 % загального контингенту студентів-заочників.

Об’єднання зусиль технікумів, коледжів і університету у пошуках можливостей поліпшення якості підготовки фахівців шляхом впровадження багатоступеневої вищої освіти дозволило забезпечити інтеграцію сучасних новітніх технологій на всіх освітньо-кваліфікаційних рівнях, запровадити виконання спільних наукових розробок професорсько-викладацького складу університету та викладачів технікумів і коледжів з проблем організації та управління навчальним процесом за інноваційними технологіями.

Робочим органом діяльності Полтавського навчального комплексу Укоопспілки "Освіта" є Рада ректорів і директорів навчальних закладів, які входять до його складу. Засідання Ради скликаються згідно плану її роботи, або за ініціативою окремих ректорів чи директорів. На цих засіданнях обговорюються організаційні, науково-методичні та фінансові питання діяльності комплексу. За результатами засідань Ради видаються накази ректорів і директорів з виконання прийнятих рішень.