Eng
56

Участь у захисті кандидатської дисертацій, проведеному спеціалізованою вченою радою Д 44.877.01

19 грудня 2019 в Полтавському університеті економіки і торгівлі було проведено спеціалізованою вченою радою Д 44.877.01 захист кандидатської дисертацій, на якому був присутній доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління Лисенко Юрій Григорович як член ради.

На засіданні було представлено дисертацію Кімуржий Марії Іванівни на тему «Управління потенціалом розвитку підприємств  житлово-комунального господарства» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04. ‒ економіка та управління  підприємствами (за видами економічної діяльності)

Головою ради був Рогоза Микола Єгорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, бізнес економіки та інформаційних систем

Заступник голови ради – Перебийніс Василь Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики, бізнес економіки та інформаційних систем.

Вчений секретар – Вергал Ксенія Юріївна, кандидат економічних наук, доцент, директор інституту економіки, управління та інформаційних технологій.

БІЛЬШЕ НОВИН