Університет
Головна / Університет / Організаційна структура / Інші підрозділи / Адміністративно-господарська частина

Адміністративно-господарська частина

 


АГЧ розміщена в гуртожитку № 4на 1 поверсі має окремий вхід за адресою: м. Полтава, вул. Коваля, 5.

Тел. (0532) 50-29-13

Адміністративно-господарська частина є самостійним структурним підрозділом.

Адміністративно – господарська частина (далі - АГЧ) підпорядкована проректору з адміністративно-господарської роботи.

АГЧ в своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Університету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами і стандартами документального забезпечення управління, іншими нормативними документами, наказами та розпорядженнями ректора і цим Положенням.

Адміністративно-господарська частина об'єднує, координує і контролює роботу:

 • відділу експлуатації будівель і споруд;
 • відділу теплоенергетики;
 • відділу матеріально-технічного постачання;
 • транспортного відділу;
 • відділу охорони;
 • служби головного енергетика;
 • служби коменданта навчального корпусу;
 • відділу охорони праці.

АГЧ організовує свою роботу на основі персональної відповідальності посадових осіб відділу за стан справ на дорученій ділянці роботи, виконання ними певних завдань і функцій.

Персональна відповідальність поєднується з колегіальним обговоренням питань, що входять до компетенції відділу.

Основними завданнями АГЧ є:

 • здійснення заходів щодо господарського обслуговування підрозділів університету;
 • створення умов з утримання в належному стані території, будівель і приміщення
 • навчального закладу відповідно до правил та норм санітарії і пожежної безпеки;
 • організація роботи з навчальним центром, факультетами, кафедрами з організації і планування належних умов проведення навчального процесу;
 • забезпечення і планування матеріально-технічного постачання для задоволення потреб функціонування всіх напрямів діяльності університету;
 • аналіз стану організації, планування і контролю технічного стану й технічної експлуатації всіх університетських корпусів і споруд, виробничих об’єктів, систем та мереж електро -, водо -, газо- і теплопостачання та зв’язку;
 • розробка перспективних і поточних планів капітального будівництва, реконструкції університетських об’єктів, капітального й поточного ремонту;
 • ефективне управління підпорядкованими підрозділами.

Адміністративно-господарська частина:

 • приймає активну участь у роботі по матеріально-технічному та побутовому забезпеченню навчального процесу в університеті на рівні державних стандартів якості освіти, наукової діяльності та господарських потреб, підготовку спеціалістів відповідного рівня кваліфікації за спеціальностями університету;
 • організовує належний рівень транспортного обслуговування потреб університету та роботи автопарку;
 • вирішує питання перспективного й поточного планування господарчої діяльності навчального закладу за всім її спектром, розроблення пропозицій щодо підбору підрядних організацій для ведення капітального будівництва й інших ремонтно-будівельних робіт;
 • забезпечує розроблення тендерних пропозицій із питань будівництва, матеріально-технічного постачання та інших сторін господарчої діяльності;
 • аналізує організацію технічної експертизи споруд і об’єктів, уведення їх в експлуатацію та виведення з експлуатації;
 • систематично вивчає питання щодо розробки, впровадження та контролю заходів щодо економії енергетичних, матеріальних ресурсів у системі господарчої діяльності;
 • співпрацює з іншими підрозділами і службами університету;
 • систематично проводить оперативний контроль і забезпечення безперервної роботи всіх інженерних мереж та систем сигналізації в навчальних корпусах і гуртожитках.

АГЧ працює за складеним планом робіт на рік і помісячно.

Ремонтно-будівельні роботи проводять бригади працівників університету.

Із числа електриків, сантехників, малярів, штукатурів, столярів, і обслуговують матеріально-технічну базу навчального корпусу, гуртожитків № 1,2,3,4, спорткомплексу, бібліотеки, каналізаційно-насосну станцію, гараж, їдальню інші допоміжні будівлі і мережі.

Впроваджуються нові енергозберігаючі технології та заходи по економії паливно-енергетичних ресурсів.

Капітальні ремонти виконуються власними силами, а також підрядними організаціями м. Полтави по заключеним договорам.

Навчальні приміщення і житлові кімнати укомплектовані новими меблями. У навчальному корпусі, студентських гуртожитках замінені вікна на сучасні металопластикові, що дає можливість скоротити витрати на опалення.

Завдяки цьому, сучасного вигляду набули корпуси, лабораторії, аудиторії, гуртожитки.

АГЧ постійно працює над розв’язанням задач по економному витрачанню енергоносіїв, безпеки життєдіяльності працівників і студентів.

Територія університету освітлена, постійно контролюється охороною.

З метою збереження і охорони матеріальних цінностей та для здійснення пропускного режиму в університеті є відділ охорони, а також діє автоматичний турнікет на прохідній, що дає можливість не пропускати сторонніх осіб в університет, який проводиться за пропусками.

Територія утримується в належному стані у відповідності до Закону України „Про благоустрій населених пунктів” та заходів по благоустрою університету. Постійно висаджуються дерева, кущі, весною квіти.

Проводяться обстеження технічного стану будівель і споруд, особлива увага звертається на забезпеченість приладами опалення, ефективність їх роботи, рівень протипожежного захисту, забезпеченість первинними засобами пожежогасіння, технічну укріпленість, відповідність електромереж та електроустаткування вимогам норм і правил їх безпечної експлуатації.

Працюючим забезпечується комфорт і безпечність праці.