Архів університету

 

вул. Коваля 3, м. Полтава, 36014

Архів (кімн.46)

Тел. (0532) 56-10-52 або 50-02-22

E-mail: can@puet.edu.ua

В архіві університету зберігаються  документи, які входять до Національного архівного фонду України. Фонди архіву мають наукову й історико-культурну цінність. Документи розташовані в чотирьох відремонтованих і спеціально обладнаних архівосховищах, де впорядковано та систематизовано зберігається понад 70 тис. од. зберігання. Складається електронна база архівних документів.

Архів університету здійснює такі функції:

  • Приймає на збереження в установленому порядку документи відділів та підрозділів, що є джерелами комплектування архіву.
  • Веде обмін і забезпечує збереження прийнятих в архів документів.
  • Проводить експертизу цінності документів.
  • Підготовлює й в установленому порядку передає на державне зберігання документи постійного та тривалого ( до 75 років) терміну зберігання.
  • Здійснює використання документів, що зберігаються в архіві.
  • Видає в установленому порядку документи або копії документів на тимчасове користування, а також для роботи дослідників у робочій кімнаті архіву.
  • Виконує запити організацій і заяв громадян. Надає консультації відділам та підрозділам, окремим особам із питань місцезнаходження документів, які необхідні для наведення архівних довідок.
  • Здійснює перевірку зберігання, правильності формування справ у підрозділах університету.
  • Бере участь у розробці нормативно-методичних документів, інструкцій, положень.
  • Бере участь у проведенні заходів, із підвищення кваліфікації працівників архіву та служби діловодства.

За результатами перевірки архіву університету, яка проводилась Державним архівом Полтавської області у 2013 р., архівний підрозділ Вищого навчального закладу  Укоопспілки «Полтавський університет економки і торгівлі» визнано одним із кращих відомчих архівів серед навчальних закладів області.