Університет
Головна / Університет / Ліцензування та акредитація / Атестація претендентів на посаду держслужбовця

Атестація претендентів на посаду держслужбовця

Місце проведення атестації: Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

Адреса проведення атестації: м. Полтава, Коваля, 3.

 

Директор науково-навчального центру Герман Наталія Володимирівна, кабінет 203
тел. роб. (05322) 2-18-36
Секретар атестаційної комісії Сердюк Ірина Олександрівнакабінет 216
тел. моб. 050-64-14-339; 096-44-900-58


Нормативні документи

Закон України "Про державну службу"
Постанова Кабінету Міністрів України № 301

Шановне товариство! Ще раз звертаємо увагу тих, хто має право на отримання посвідчень згідно з п.56 Порядку атестації, на роз`яснення Національного агентства України з питань державної служби щодо осіб, які підпадають під дію пункту 56 Порядку проходження атестації. 


Порядок атестації

Порядок атестації


Зразки тестових завдань та перелік тем і сценаріїв

Зразки тестових завдань


Порядок реєстрації

Порядок реєстрації

Заява на атестацію

Заява про видачу посвідчення


Зразки тестових завдань та мовних тем

Вимоги щодо комунікативної компетентності

Вимоги щодо мовної компетентності

Тест 1
Тест 2
Тест 3
Тест 4
Тест 5

Стандарт з української мови
"Україна: шлях до Європи" (текст)
"Географічний простір України" (текст)
"Мовна свідомість" (текст)


Графік атестаційних сесій

Графік проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.

23 травня 2017 року, 17:10 ауд. 230  консультація
24 травня 2017 року, 09:00 ауд. 230 – консультація
 

24 травня 2017 року, 10:00, ауд. 230

Атестаційні сесії також проводяться додатково (за потреби) поза графіком, у разі, якщо кількість учасників атестації, що подали заявки, перевищує 5 осіб.

У такому випадку призначається додатковий день атестаційної сесії, про що розміщується інформація на офіційному сайті.

Дата додатково встановленого дня атестаційної сесії не повинна передувати даті, що запланована графіком на поточний місяць.


Інформація для представників ГО

Витяг з «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301: 

«Під час проведення атестації, крім учасників атестації, голови, членів та секретаря атестаційної комісії, за рішенням керівника уповноваженого навчального закладу можуть бути присутні представники громадських об’єднань, що провадять свою діяльність згідно із Законом України «Про громадські об’єднання».

Для участі у засіданні атестаційної комісії представникам громадських об’єднань необхідно звернутися з письмовою заявою до керівника уповноваженого вищого навчального закладу не менш як за п’ять календарних днів до початку проведення атестації.

Особи, присутні під час проведення атестації, повідомляють керівникові уповноваженого вищого навчального закладу про випадки порушення порядку її проведення. 

Втручання у роботу атестаційної комісії не допускається».

Заява для представників ГО


Реквізити за освітні послуги:

Вартість послуги з проведення атестації та видачі посвідчення щодо вільного володіння державною мовою становить 550,00 грн. 

Вартість видачі посвідчення 50,00 грн.

Вищий навчальний заклад Укоопспілки  «Полтавський університет економіки і торгівлі»
36014,  м. Полтава,  вул. Коваля , 3,
Р/р 26004060473065 ПГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»,
МФО 331401, код ЭДРПОУ 01597997,
тел. (05322) 50-91-78, 2-06-80, факс (05322) 50-02-22.