Університет
Головна / Університет / Ліцензування та акредитація / Атестація претендентів на посаду держслужбовця

Атестація претендентів на посаду держслужбовця

Місце проведення атестації: Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

Адреса проведення атестації: м. Полтава, Коваля, 3.

 

Директор науково-навчального центру Герман Наталія Володимирівна, кабінет 203
тел. роб. (05322) 2-18-36
Секретар атестаційної комісії Сердюк Ірина Олександрівна, кабінет 309
тел. моб. 050-64-14-339; 096-44-900-58


Нормативні документи

Закон України "Про державну службу"
Постанова Кабінету Міністрів України № 301

Шановне товариство! Ще раз звертаємо увагу тих, хто має право на отримання посвідчень згідно з п.56 Порядку атестації, на роз`яснення Національного агентства України з питань державної служби щодо осіб, які підпадають під дію пункту 56 Порядку проходження атестації. 


Порядок атестації

Порядок атестації


Зразки тестових завдань та перелік тем і сценаріїв

Зразки тестових завдань


Порядок реєстрації

Порядок реєстрації

Заява на атестацію

Заява про видачу посвідчення


Реквізити за освітні послуги:

Вартість послуги з проведення атестації та видачі посвідчення щодо вільного володіння державною мовою становить 550,00 грн. 

Вартість видачі посвідчення 50,00 грн.

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
36014,  м. Полтава,  вул. Коваля , 3,
Р/р 26004060473065 ПГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»,
МФО 331401, код ЭДРПОУ 01597997,
тел. (05322) 50-91-78, 2-06-80, факс (05322) 50-02-22.


Графік атестаційних сесій

Увага! У зв’язку з тим, що 16 жовтня – вихідний день, наступна консультація13 жовтня о 17:10 в ауд. 230.

Графік проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.

Дата Час Місце проведення
24 травня 2017 року 10:00 ауд. 230
07 червня 2017 року 10:00 ауд. 230
20 червня 2017 року 10:00 ауд. 230
18 липня 2017 року 10:00 ауд. 230
22 серпня 2017 року 10:00 ауд. 230
05 вересня 2017 року 10:00 ауд. 230
19 вересня 2017 року 10:00 ауд. 230
03 жовтня 2017 року 10:00 ауд. 230
17 жовтня 2017 року 10:00 ауд. 230
31 жовтня 2017 року 10:00 ауд. 230
14 листопада 2017 року 10:00 ауд. 230
28 листопада 2017 року 10:00 ауд. 230
12 грудня 2017 року 10:00 ауд. 230
26 грудня 2017 року 10:00 ауд. 230

 

Атестаційні сесії також проводяться додатково (за потреби) поза графіком, у разі, якщо кількість учасників атестації, що подали заявки, перевищує 5 осіб.

У такому випадку призначається додатковий день атестаційної сесії, про що розміщується інформація на офіційному сайті.

Дата додатково встановленого дня атестаційної сесії не повинна передувати даті, що запланована графіком на поточний місяць.

Консультації проводяться в день, що передує засіданню Атестаційної комісії, о 17:10, ауд. №230.


Інформація для представників ГО

Витяг з «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301: 

«Під час проведення атестації, крім учасників атестації, голови, членів та секретаря атестаційної комісії, за рішенням керівника уповноваженого навчального закладу можуть бути присутні представники громадських об’єднань, що провадять свою діяльність згідно із Законом України «Про громадські об’єднання».

Для участі у засіданні атестаційної комісії представникам громадських об’єднань необхідно звернутися з письмовою заявою до керівника уповноваженого вищого навчального закладу не менш як за п’ять календарних днів до початку проведення атестації.

Особи, присутні під час проведення атестації, повідомляють керівникові уповноваженого вищого навчального закладу про випадки порушення порядку її проведення. 

Втручання у роботу атестаційної комісії не допускається».

Заява для представників ГО