Університет
Головна / Університет / Структурні підрозділи / Центр профорієнтаційної роботи
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Центр профорієнтаційної роботи

 

Контактна інформація
36014, Полтава, вул. Коваля, 3 Кабінет №438.
Тел.: (0532) 509-411


 

Шара Світлана Олексіївна
Завідувач відділом довузівської підготовки

 

Ускладнення демографічної ситуації в Україні, що спостерігається в останні п’ятнадцять років, а також посилення конкуренції вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг зумовлюють активізацію профорієнтаційної роботи університету в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах, технікумах і коледжах. На прискорення цього процесу значний вплив мали «Заходи правлінь Укоопспілки, облспоживспілок та вищих навчальних закладів споживчої кооперації України, щодо комплектування контингенту студентів у 2009–2014 роках», затверджених постановою Правління Укоопспілки від 2 грудня 2008 року. На її виконання в Полтавському університеті споживчої кооперації України 18 листопада 2010 року було створено Центр профорієнтаційної роботи.

Центр профорієнтаційної роботи виконує наступні завдання:

• Реклама освітніх послуг ВНЗ Укоопспілки «Полтавського університету економіки і торгівлі» в ЗМІ та на телебаченні. 
• Постійна співпраця із засобами масової інформації. 
• Профорієнтаційна робота серед молоді і школярів регіону та за його межами. 
• Організація Днів відкритих дверей, Днів гостинності. 
• Участь в виставках освітньої діяльності ВНЗ. 
• Підготовка до друку рекламних матеріалів про університет. 
• Консультування абітурієнтів, щодо умов навчання в університеті. 
• Організація та забезпечення функціонування Асоціації випускників Університету.

У складі центру профорієнтаційної роботи функціонує

Відділ довузівської підготовки, який:

• Здійснює набір слухачів на курси підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання знань за денною та заочною формами навчання, організовує навчально-методичне забезпечення навчального процесу на підготовчих курсах. 
• Займається підготовкою та проведенням пробного та основних сесій зовнішнього незалежного оцінювання знань абітурієнтів (ЗНО). 
• Укладає договори про співпрацю із ЗНЗ та ВНЗ I-II рівня акредитації Полтавської обл. та суміжних областей. 
• Співпрацює з Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського.