Черговий захист докторської дисертації!

Не дивлячись на спеку та відпустки спеціалізована вчена рада Д 44.877.02, майже в повному складі, провела 4 липня 2017 захист докторської дисертацій.

На засіданні було представлено дисертацію Кравченка Володимира Миколайовича на тему «Моделі проблемно-орієнтованого управління економічними об’єктами» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Науковий консультант: член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, Лисенко Юрій Григорович, директор навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Офіційні опоненти:

  • доктор економічних наук, професор Григорук Павло Михайлович, завідувач кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницького національного університету МОН України;
  • доктор економічних наук, професор Іванов Микола Миколайович, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою та проектами ДВНЗ «Запорізький національний університет» МОН України;
  • доктор економічних наук, професор Румянцев Микола Васильович, завідувач кафедри економічної кібернетики та вищої математики ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (м. Покровськ).

На засіданні ради також були присутні вельмишановні фахівці за профілем дисертації:

  • Гаркуша Сергій Володимирович, доктор технічних наук, професор проректор з наукової роботи Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
  • Жерліцин Дмитро Михайлович, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій;
  • Подскребко Олександр Сергійович, кандидат економічних наук, асистент кафедри економічної кібернетики та вищої математики ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (м. Покровськ);
  • Тростянська Карина Миколаївна, кандидат економічних наук, асистент кафедри статистики, обліку та економічної інформатики Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України (м. Дніпро).

Вітаємо здобувача із успішним захистом дисертації!

Бажаємо йому подальшої наснаги та творчих успіхів!