Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Керівні органи університету

Чернявська Олена Валеріївна

Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки, міжнародна діяльність, європейська та євроатлантична інтеграція)

 

 

 

 

 

 

Контактна інформація:

Кабінет 344 а
Тел. (0532) 56-08-74

prorector_puet@uccu.org.ua

volkovahelen@mail.ru

inrel@puet.edu.ua


 

Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки,  міжнародна діяльність, європейська та євроатлантична інтеграція)

 • доктор економічних наук, професор;
 • член вченої ради університету;
 • член науково-методичної ради університету;
 • член ректорату;
 • Лауреат премії Президента України для молодих вчених (Наказ Президента України № 1074/2010);
 • «Гордість року» за версією газети «Полтавський вісник» (2011 р.);
 • автор більше 160 наукових, навчально-методичних публікацій, навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, словників, дистанційних курсів навчання;
 • відома циклом наукових монографій з питань розвитку національної економіки, серед яких: "Національна економіка в умовах формування нової фінансово-економічної архітектури світу" (2012), "Фінансова безпека соціально-економічного розвитку держави: сучасні проблеми та стратегічні орієнтири" (2012), «Фінансово-інвестиційні детермінанти регіонального розвитку» (2012), «Регіональні аспекти аналізу та регулювання ринку праці України» (2011), «Економіка домогосподарств» (2010), «Організаційно-економічні детермінанти ринку праці України» (2009), «Корпоративний капіталізм: передумови становлення» (Київ, 2007), «Стратегія соціально-економічного розвитку: держава, суспільство, особистість» (Київ, 2005), «Акціонерна модель економіки України» (Київ, 2005).
 • член спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій зі спеціальностей 08.00.01, 08.00.03 та 08.00.04;
 • керівник державних науково-дослідних тем 0107U002540; 0112U004878; 0112U004877;
 • керівник докторантури за спеціальністю 08.00.03;
 • бізнес-тренер, сертифікований фахівець фондового ринку з управління активами та з використання тренінгових технологій навчання у підготовці фахівців для підприємницької та управлінської діяльності;
 • має диплом Richard Ivey School of Business Course in General Management of the University of Western Ontario;
 • Голова аналітичної групи з питань фінансово-кредитної політики Всеукраїнської спілки вчених-економістів;
 • Голова Громадської організації «Інститут соціально-економічних ініціатив»;
 • Голова Полтавської організації Всеукраїнської спілки вчених-економістів;
 • ініціювала та організувала 5 міжнародних науково-практичних конференцій, Міжнародний науково-практичний форум, ряд круглих столів, науково-практичних семінарів, тренінгів, Всеукраїнський конкурс «Світ фінансів, грошей і кредиту», конкурс соціальних проектів студентів «Майбутнє творимо разом!»;
 • постійно діючий член журі всеукраїнського конкурсу студентських проектів економічних реформ.

В межах своїх функціональних обов’язків організовує, координує і контролює діяльність наступних структурних підрозділів:

 • Міжнародний науково-освітній центр;
 • Культурно-лінгвістичний центр Китаю;
 • Центр німецької мови і культури;
 • Азербайджанський культурно-освітній центр;
 • Грузинський культурно-освітній центр;
 • Туркменський культурно-освітній центр;
 • Полтавський центр євроатлантичної інтеграції;
 • Центр французької мови та культури.

Основні напрями роботи:

 1. Визначає основні напрями міжнародної діяльності університету, розробляє спільно з інститутом, факультетами і кафедрами Програми співробітництва університету з міжнародними організаціями та іншими інституціями.
 2. Спрямовує і організовує роботу інституту, факультетів і кафедр на реалізацію Концепції міжнародної діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 
 3. Організовує проведення міжнародних науково-методичних, науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, «круглих столів» за участю науково-педагогічних працівників і студентів.
 4. Організовує проведення заходів щодо європейської та євроатлантичної інтеграції.
 5. Організовує роботу інституту, факультетів і кафедр з виконання регіональних міжнародних програм Центральної спілки споживчих товариств України та регіональних міжнародних програм.
 6. Організовує укладання договорів з вищими навчальними закладами країн ближнього і далекого зарубіжжя, міжнародними фондами з наукової та освітньої діяльності.
 7. Організовує і координує виконання інститутом, факультетами і кафедрами Програм з міжнародного співробітництва за довгостроковими договорами університету з зарубіжними вищими навчальними закладами і міжнародними фондами, Стратегічного плану розвитку інтернаціоналізації діяльності університету.
 8. Організовує стажування науково-педагогічних працівників у зарубіжних університетах і академіях, міжнародних організаціях та інших інституціях.
 9. Організовує роботу інституту, факультетів і кафедр з підготовки документів для подачі координатору по роботі з грантовими програмами (міжнародному науково-освітньому центру) заявок на отримання міжнародних грантів.
 10. Забезпечує подання заявок, грантових документів на участь в конкурсах на отримання міжнародних грантів.
 11. Забезпечує організацію роботи щодо досягнення університетом відповідного рівня рейтингових показників для включення ПУЕТ до рейтингів університетів, визнаних на міжнародному рівні.
 12. В межах повноважень, визначених ректором, представляє інтереси університету в зарубіжних вищих навчальних закладах, міжнародних організаціях, бере безпосередню участь у вирішенні всіх питань, пов’язаних з міжнародними зв’язками.
 13. Подає на розгляд Вченої ради університету проекти програм і планів розвитку міжнародного співробітництва з освітньої і наукової діяльності.
 14. Забезпечує набір і контроль за дотриманням чинного законодавства та умов навчання і проживання іноземних студентів.