Університет
Головна / Університет / Доступ до публічної інформації

Доступ до публічної інформації

Статут Полтавського університету економіки і торгівлі

       Ліцензії та сертифікати

Програма управління якістю освітньої діяльності ПУЕТ на 2013-2020 роки

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПУЕТ на 2017-2022 р.р.

Концепція ПУЕТ 2010

ДРСУ витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

 Положеня про Вчену раду

 Склад членів Вченої ради (01.09.2017)

 План Вченой ради І сем 2017-2018

Положення про ректорат ПУЕТ

Положення про раду з гуманітарної освіти ПУЕТ

Внутрішній аудит роботи структурних підрозділів ПУЕТ

Наказ № 114 від 12.11.2001 Про запровадження системи якості освітньої діяльності

 Кошторис ПУЕТ на 2017 рік

 Кошторис ПУЕТ на 2018 рік

 

 

2009 сертификат якости англ ПУСКУ 2009 сертификат якості нем ПУСКУ 2009 сертификат якості укр ПУСКУ
2009 сертификат якості англ ПУСКУ 2009 сертификат якості нім ПУСКУ 2009 сертификат якості укр ПУСКУ
2012 сертификат якості англ ПУЕТ 2012 сертификат якості нім ПУЕТ 2012 сертификат якости укр ПУЕТ
2012 сертификат якості англ ПУЕТ 2012 сертификат якості нім ПУЕТ 2012 сертификат якості укр ПУЕТ
2015 сертификат якості анг ПУЕТ_IQNet 2015 сертификат якості нім ПУЕТ 2015 сертификат якості укр ПУЕТ
2015 сертификат якості анг ПУЕТ_IQNet 2015 сертификат якості нім ПУЕТ 2015 сертификат якості укр ПУЕТ

 

 Наказ № 64-Н Про наглядовий аудит-2011

 Наказ № 21-Н Зовнішній аудит 2012

 Наказ № 91-Н Про наглядовий аудит-2013

 Наказ № 43-Н Про наглядовий аудит СУЯ ПУЕТ-2014

 Наказ № 86-Н Про зовнішній аудит СУЯ ПУЕТ-2015

 Наказ № 59-Н Про наглядовий аудит СУЯ ПУЕТ-2016

 

Антикорупційна програма

Наказ №339-Н

Наказ №322-Н

Наказ №354-Н

 Наказ №163-Н

 ПУЕТ Звіт Антикорупцийна програма ПУЕТ - 25.01.2017