Університет
Головна / Університет / Доступ до публічної інформації
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Доступ до публічної інформації

 

Загальна

Статут Полтавського університету економіки і торгівлі

       Ліцензії та сертифікати

Стратегії розвитку ПУЕТ на 2017-2022 р.р.

Концепція ПУЕТ 2010

ДРСУ витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Положення про ректорат ПУЕТ

Положення про раду з гуманітарної освіти ПУЕТ

ПУЕТ Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти - 24.01.2018

Місія ПУЕТ 2018

Внутрішній аудит роботи структ підрозділів

Концепція розвитку фізичного виховання студентів університету на 2017-2022 роки

Методика управління освтінім процесом студентів, знання яких не відповідають вимогам

Методичні рекомендації  щодо складання плану та звіту факультету

Методичні рекомендації зі складання плану та звіту про НДР кафедри

Методичні рекомендації щодо складання плану та звіту кафедри

Методичні рекомендації щодо складання плану та звіту структур підрозділу

Полож про експерту комісію

Полож_про студентську НД лабораторію кафедри туристичного та готельного бізнесу

Положення про інститут заочнол-дистанційного навчання

Положення про конференцію трудового колективу

Положення про наукове товариство студентів і аспірантів

Положення про Полтаський молодіжний фестиваль реклами

Положення про структурний підрозділ

Положення про студентську туристичну агенцію STA

Положення про Університет третього віку

Програма розвитку лідерських якостей НПП

Управління ризиками

Наказ № 12 Про ресертифікаційний аудит 2-5 травня 2018 - 02.04.2018

Наказ № 13 Про резутати проведення ресертифікаційного аудиту 2018 - 07.05. 2018

Наказ № 55-Н Про наглядовий аудит СУЯ ПУЕТ-2017 - 14.03.2017

Положення про освітню програму

Положення про освітню програму Додаток В

ПОЛОЖЕННЯ про Омбудсмена


Карти процесів

КП_Аналіз СУЯ з боку керівництва

КП_Виховння студентської молоді

КП_Інформаційні ресурси

КП_Маркетинг освітніх послуг

КП_Міжнародне співробітництво

КП_Моніторинг якості освітніх послуг

КП_Навч-метод_забезпечення

КП_Наукова діяльність

КП_Оперативне управління

КП_Освітній процес

КП_Післядипломна освіта та підвищення кваліфікації

КП_Соціальний захист персоналу і студентів

КП_Стратегічне планування

КП_Управління персоналом

КП_Управлыння інфраструктурою та МТР

КП_Фінансове планування

КП_Формув контингенту студентів


Вчена рада

 Положеня про Вчену раду

 Склад членів Вченої ради

 План Вченой ради І сем 2018-2019


Фінанси

 Кошторис ПУЕТ на 2017 рік

 Кошторис ПУЕТ на 2018 рік

 Штатний розпис ПУЕТ на 01.01.2017


Системи якості освітньої діяльності

Програма управління якістю освітньої діяльності ПУЕТ на 2013-2020 роки

Наказ № 114 від 12.11.2001 Про запровадження системи якості освітньої діяльності

Внутрішній аудит роботи структурних підрозділів ПУЕТ

 

2009 сертификат якости англ ПУСКУ 2009 сертификат якості нем ПУСКУ 2009 сертификат якості укр ПУСКУ
2009 сертификат якості англ ПУСКУ 2009 сертификат якості нім ПУСКУ 2009 сертификат якості укр ПУСКУ
2012 сертификат якості англ ПУЕТ 2012 сертификат якості нім ПУЕТ 2012 сертификат якости укр ПУЕТ
2012 сертификат якості англ ПУЕТ 2012 сертификат якості нім ПУЕТ 2012 сертификат якості укр ПУЕТ
2015 сертификат якості анг ПУЕТ_IQNet 2015 сертификат якості нім ПУЕТ 2015 сертификат якості укр ПУЕТ
2015 сертификат якості анг ПУЕТ_IQNet 2015 сертификат якості нім ПУЕТ 2015 сертификат якості укр ПУЕТ
2018 сертификат якості анг ПУЕТ_IQNet 2018 сертификат якості нім ПУЕТ 2018 сертификат якості укр ПУЕТ

 

 Наказ № 64-Н Про наглядовий аудит-2011

 Наказ № 21-Н Зовнішній аудит 2012

 Наказ № 91-Н Про наглядовий аудит-2013

 Наказ № 43-Н Про наглядовий аудит СУЯ ПУЕТ-2014

 Наказ № 86-Н Про зовнішній аудит СУЯ ПУЕТ-2015

 Наказ № 59-Н Про наглядовий аудит СУЯ ПУЕТ-2016


Антикорупційна програма

Антикорупційна програма

Наказ №339-Н

Наказ №322-Н

Наказ №354-Н

 Наказ №163-Н

 ПУЕТ Звіт Антикорупцийна програма ПУЕТ - 25.01.2017