Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», кафедра економіки підприємства та економічної кібернетики повідомляє про проведення VІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет - конференції «Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління», яка відбудеться 16 - 17 листопада 2017 року.

До участі у конференції запрошуються вчені вищих навчальних закладів, науково -дослідних інститутів, а також фахівці підприємств, установ та організацій.

Тематичні напрями конференції:

  • Управління економічними системами і процесами.
  • Моделювання економічних систем і процесів
  • Прогнозування економічних систем і процесів.
  • Методи і системи прийняття управлінських рішень.
  • Теоретичні основи економічної кібернетики.
  • Формування механізмів та систем стратегічного розвитку підприємств.
  • Дослідження соціально-економічних проблем модернізації і розвитку кооперації.
  • Сучасна проблематика підготовки фахівців з економіки, економічної кібернетики, аналітики та комп’ютерних інформаційних технологій.

 

Рекомендовані статті учасників конференції будуть опубліковані у «Віснику ПУЕТ. Серія Економічні науки»

(журнал входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»)

(вимоги до друку та оплати статей знаходиться на сайті
http://puet.edu.ua/uk/zhurnal-naukovyy-visnyk).

 

Інформаційний лист 

 

Час проведення: 
16 - 17 листопада 2017 року
Місце проведення: 
ПУЕТ
Дата проведення: 
Четвер, 16 Листопад, 2017 - 08:00