«Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління»

Кафедра економіки підприємства та економічної кібернетики Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», повідомляє про проведення VІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління», яка відбудеться 22 - 23 листопада 2018 року.

До участі в конференції запрошуються вчені закладів вищої освіти, науково-дослідних інститутів, а також фахівці підприємств, установ та організацій.

Тематичні напрями конференції:

  1. Управління економічними системами та процесами.
  2. Моделювання економічних систем і процесів.
  3. Прогнозування економічних систем і процесів.
  4. Методи та системи прийняття управлінських рішень.
  5. Теоретичні основи економічної кібернетики.
  6. Формування механізмів та систем стратегічного розвитку підприємств.
  7. Дослідження соціально-економічних проблем модернізації й розвитку кооперації.
  8. Сучасна проблематика підготовки фахівців з економіки, економічної кібернетики, аналітики та комп’ютерних інформаційних технологій.

Рекомендовані статті учасників конференції будуть опубліковані у «Віснику ПУЕТ. Серія Економічні науки» (журнал входить до переліку наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. З вимогами до друку та оплати статей можна ознайомитися на сайті http://puet.edu.ua/uk/zhurnal-naukovyy-visnyk).

 

Інформаційний лист

 

Час проведення: 
22 - 23 листопада 2018 року
Місце проведення: 
ПУЕТ
Дата проведення: 
Четвер, 22 Листопад, 2018 - 10:00