ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ:  ОСВІТНІЙ ВИМІР»

Шановні колеги та студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

ХІІ Всеукраїнської  науково-практичної конференції

«ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ:

 ОСВІТНІЙ ВИМІР»,


(з дистанційною участю)

яка відбудеться у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 8 червня 2023 року

Робочі  мови конференції:

  • українська, англійська.

Тематичні напрями конференції:

  • Приватне право в Україні: загальнотеоретичні та історичні аспекти.
  • Розвиток приватного права в сучасній Україні: галузевий (цивілістичний) ракурс.
  • Взаємодія та взаємопроникнення приватного та публічного права. Публічно-приватне партнерство.
  • Вивчення (викладання) приватного права у закладах вищої освіти України.

Для участі в конференції необхідно до 01 червня 2023 року (включно) надіслати заявку (зразок додається) на участь у конференції, до якої додати тези доповіді, а також копію квитанції про сплату оргвнеску на e-mail: law.puet@gmail.com (із поміткою у темі повідомлення «Матеріали конференції» та зазначенням прізвища учасника) або на адресу оргкомітету для поштової кореспонденції.

Інформаційний лист

Час проведення: 
8 червня 2023 року
Місце проведення: 
ПУЕТ
Дата проведення: 
Четвер, 8 Червень, 2023 - 17:00