ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ: ОСВІТНІЙ ВИМІР»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ, ВЧЕНІ, ДОКТОРАНТИ, АСПІРАНТИ І МАГІСТРАНТИ!

Запрошуємо до участі у ІХ Всеукраїнській  науково-практичній конференції

«ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ:

 ОСВІТНІЙ ВИМІР»
,

яка відбудеться у Вищому навчальному закладі Укоопспілки

«Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ)

5 червня 2020 р.

Інформаційний лист

 

Місце проведення: 
ПУЕТ
Дата проведення: 
П'ятниця, 5 Червень, 2020 - 09:00