II етап Всеукраїнської олімпіади «Управління персоналом та економіка праці»

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 17.12.2019 року № 1580 Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» призначено базовим щодо проведення II етапу Всеукраїнської олімпіади «Управління персоналом та економіка праці» для студентів закладів вищої освіти III-IV рівнів акредитації.

Олімпіада відбудеться 21-23 квітня 2020 року.

21 квітня – заїзд, реєстрація та поселення учасників олімпіади, консультація (початок о 15.00), екскурсія;

22 квітня – II етап олімпіади (виконання конкурсних завдань);

23 квітня – закриття олімпіади, нагородження переможців (завершення орієнтовно о 14.00), від’їзд учасників олімпіади.

Cтудентам будуть запропоновані конкурсні завдання з таких навчальних дисциплін:

для освітнього рівня «Бакалавр»: економіка праці та соціально-трудові відносини, управління трудовим потенціалом, фізіологія і психологія праці, організація та нормування праці, ринок праці, управління конфліктами, управління персоналом, мотивація персоналу.

для освітнього рівня «Магістр»: менеджмент персоналу, менеджмент продуктивності, мотиваційний менеджмент, соціальна політика, HR-аналітика, управління зайнятістю, аудит персоналу, розвиток персоналу.

Для участі в олімпіаді від кожного закладу вищої освіти запрошуються не більше двох студентів за кожним із освітніх рівнів «Бакалавр» та «Магістр» (разом не більше чотирьох студентів від ЗВО), що навчаються за спеціальністю, або освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці» - переможці I етапу олімпіади.

PDF icon ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Час проведення: 
21-23 квітня 2020 року
Місце проведення: 
ПУЕТ
Дата проведення: 
Вівторок, 21 Квітень, 2020 - 15:00