ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: проблеми теорії та практики»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та кафедра бухгалтерського обліку і аудиту запрошує Вас до участі у ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: проблеми теорії та практики».

 

Організатори конференції запрошують до участі вчених, викладачів навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів, а також фахівців, які цікавляться проблемами розвитку обліку, контролю, аналізу та оподаткування.

 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  1. Місце бухгалтерського обліку в інформаційній системі управління підприємством.
  2. Сучасний стан та вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством.
  3. Вектори розвитку управлінського обліку.
  4. Якість бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту як вимога сучасного менеджменту.
  5. Бухгалтерський облік у контексті перспектив удосконалення фіскального адміністрування в Україні.
  6. Освіта та професійна сертифікація: досвід, перспективи.

 

PDF icon Інформаційний лист

PDF icon Информационное письмо

Час проведення: 
11-12 травня 2017 року
Місце проведення: 
Полтавський університет економіки і торгівлі
Дата проведення: 
Четвер, 11 Травень, 2017 - 10:00