Інтернет-семінар "Людина, яка подорожує: постнекласична парадигма наукових досліджень туризму"

 Шановні колеги!

Кафедра туристичного та готельного бізнесу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» запрошує докторів та кандидатів наук прийняти участь у Методологічному міждисциплінарному інтернет-семінарі «Людина, яка подорожує: постнекласична парадигма наукових досліджень туризму», який відбудеться 17 квітня 2018 року.
 
Організаційний комітет
Голова:
  • Скляр Г. П., завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», д.е.н., професор.
  • Співголова:
  • Дробиш Л. В., доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», к.е.н., доцент;
  • Секретар:
  • Животенко В. О., доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», к.е.н., доцент;
 
Тематичні вектори дискусії
  1. Homo viator (людина, яка подорожує) у структурі складного, що розвивається, комплексу туризму.
  2. Екологічно-ціннісна раціональність у туристичній науці про людину.
  3. Людина і техносфера туризму.
  4. Соціокультурний феномен туризму і розвиток громадянського суспільства. Соціальне партнерство у сфері туризму.
  5. Людиномірність постнекласичної економічної науки і господарствотворення туризму.
 
Умови участі у семінарі та публікації матеріалів доповідей
Участь у семінарі є безкоштовною.
Форма участі у семінарі: дистанційна.
Робоча мова: українська.
 
За підсумками семінару буде сформований електронний збірник матеріалів семінару (PDF). Збірнику будуть надані відповідні бібліотечні індекси УДК, ББK та міжнародний стандартний книжний номер (ISBN).
Збірник буде розмішений на сайті кафедри туристичного та готельного бізнесу університету за адресою: http://www.tourism.puet.edu.ua/ (Розділ «Новини») після проведення семінару.
Для участі у семінарі та публікації у збірнику матеріалів необхідно у термін до 10 квітня 2018 року надіслати на електронну адресу оргкомітету turizm.puet@gmail.com заявку та матеріали.
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають вимогам щодо оформлення, темі се-мінару чи надійшли із запізненням.
Матеріали не рецензуються, публікуються в авторській редакції. Автори несуть відповідають за точність наведе-них у матеріалах даних і цитат.
 
Місце проведення: 
ПУЕТ
Дата проведення: 
Вівторок, 17 Квітень, 2018 - 09:00