ІV Міжнародна науково-практична конференція «Мова і міжкультурна комунікація»

 

Вельмишановні колеги!

 

Запрошуємо Вас узяти участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Мова і міжкультурна комунікація», яка відбудеться
18­–19 жовтня 2018 року у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Робочі мови конференції – українська, російська.

 

Наукова проблематика конференції:

1. Мова – засіб національної ідентифікації.

2. Мовна освіта в сучасних умовах міжкультурної комунікації.

3. Мовна культура – основа елітарної мови.

4. Дискурс. Лінгвістика тексту.

5. Проблеми сучасної термінології.

6. Методика навчання української та іноземних мов.

      

Просимо підтвердити свою участь у конференції до 30 вересня 2018 року, надіславши на адресу оргкомітету заявку з темою доповіді, інформацію про автора й матеріали доповіді. Статті будуть надруковані в збірнику наукових праць (індексовано в наукометричних базах: National Library of Ukraine Vernadsky, Index Copernicus International (ICV 2017: 57.33), Google Scholar). Для авторів, які не мають наукового ступеня, обов’язковими є рецензія доктора або кандидата наук і витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку (усе це необхідно надіслати електронною поштою).

 

PDF icon Інформаційний лист

 

Час проведення: 
18–19 жовтня 2018 року
Місце проведення: 
ПУЕТ
Дата проведення: 
Четвер, 18 Жовтень, 2018 - 09:00