Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: проблеми теорії та практики»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (кафедра бухгалтерського обліку і аудиту) запрошує Вас до участі в Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: проблеми теорії та практики», що відбудеться 21-22 травня 2018 року.

Організатори конференції запрошують до участі вчених, викладачів закладів вищої освіти, докторантів, аспірантів, магістрантів, а також фахівців, які цікавляться проблемами розвитку обліку, контролю, аналізу та оподаткування.

 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

1. Місце бухгалтерського обліку в інформаційній системі управління підприємством.

2. Сучасний стан та вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством.

3. Вектори розвитку управлінського обліку.

4. Якість бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту як вимога сучасного менеджменту.

5. Бухгалтерський облік у контексті перспектив удосконалення фіскального адміністрування в Україні.

6. Освіта та професійна сертифікація: досвід, перспективи.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ОРГКОМІТЕТУ

 

Веб-сайт кафедри: http://www.buhoblic.puet.edu.ua

Е-mail: conference2018oa@gmail.com

Карпенко Ольга Василівна – к. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» – тел. (0532) 2-06-55;

Кулик Вікторія Анатоліївна – д. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»,– тел. (050) 663-50-30 (Viber, Whatsapp);

Соболь Ганна Олегівна – к. е. н., доцент,  доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»,– тел. (099) 730-05-21.

Звертатися в робочі дні з 10-00 до 17-00.

 

Інформаційний лист

Информационное письмо

 

Час проведення: 
21-22 травня 2018 року
Місце проведення: 
ПУЕТ
Дата проведення: 
Понеділок, 21 Травень, 2018 - 09:00