МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ОБЛІКОВІ, АНАЛІТИЧНІ ТА КОНТРОЛЬНІ АСПЕКТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»

Вельмишановні колеги!

 

 Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (кафедра бухгалтерського обліку і аудиту) запрошує вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Соціально-економічні та правові чинники розвитку національної економіки України: облікові, аналітичні та контрольні аспекти в сучасних умовах інтеграційних процесів», що відбудеться 22 листопада 2018 року.

 

Робочі мови: українська, російська, англійська.

 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Cекція 1. Концептуальні основи функціонування та розвитку національної економіки України.

Секція 2. Актуальні питання функціонування та розвитку банківських систем.

Секція 3. Обліково-аналітичне забезпечення функціонування суб’єктів господарювання.

Секція 4. Облік та контроль у контексті перспектив удосконалення фіскального адміністрування.

Секція 5. Інформаційні системи й технології в економіці.

Секція 6. Маркетинг і менеджмент у забезпеченні соціально-економічної стабільності.

      

Просимо підтвердити свою участь у конференції до 1 листопада 2018 року надіславши на електронну адресу оргкомітету (conference2018oa@gmail.com) тези доповідей, оформлені відповідно до вимог.  За підсумками конференції буде сформований електронний збірник матеріалів конференції (PDF). Збірнику будуть надані відповідні бібліотечні індекси УДК, ББK та міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN).

 

PDF icon Інформаційний лист

PDF icon Информационное письмо

Час проведення: 
22 листопада 2018 року
Місце проведення: 
ПУЕТ (Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту)
Дата проведення: 
Четвер, 22 Листопад, 2018 - 09:00