Оголошується набір статей до чергового номера збірника «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки» (ISSN 2518-7171)

 Шановні колеги!

Оголошується набір статей до чергового номера збірника

«Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.

Серія «Технічні науки» (ISSN 2518-7171)

(свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17164-5934 ПР, видане 12.10.2010 р. Міністерством юстиції України).

Набір триває включно до 10 вересня 2018 р.

Відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки» включено до Переліку наукових фахових видань України

в галузі технічних наук (Наказ МОН України № 820 від 11.07.2016).

Збірник індексується в наукометричних базах:

  • Index Copernicus (ICV 2015: 42.93; 2016: 56.48);
  • Gliobal Impact Factor (2013: 0.514; 2014: 0.604; 2015: 0.722).

З умовами та порядком прийняття статей можна ознайомитися за посиланням: http://puet.edu.ua/sites/default/files/vymogy_do_avtorskyh_rukopysiv_seriya_tehnichni_nauky.pdf

Запрошуємо до співпраці!

З повагою редакційна колегія збірника «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки»

 

Місце проведення: 
ПУЕТ
Дата проведення: 
Понеділок, 10 Вересень, 2018 - 17:00