VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта»

Шановні колеги!

Оргкомітет Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» повідомляє про проведення

VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

«Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта»,

яка відбудеться 14-15 березня 2019 року.

Метою конференції є висвітлення та обговорення актуальних теоретичних і практичних питань, пов’язаних з розвитком матеріалознавства й товарознавства в Україні та за її межами в контексті світових досягнень науки і техніки; консолідація зусиль для розвитку інноваційних напрямів у матеріалознавстві, технологіях виробництва товарів, у підвищенні якості та безпечності товарів, удосконалення системи технічного регулювання, впровадження сучасних підходів до підготовки фахівців та ін.

Організатори конференції запрошують до участі вчених, викладачів закладів вищої освіти, докторантів, аспірантів, магістрантів, а також фахівців, які займаються проблемами матеріалознавства та товарознавства.

Основні тематичні напрями роботи конференції:

  1. Актуальні питання наукового та практичного матеріалознавства.
  2. Управління асортиментом, якістю та безпечністю товарів і послуг.
  3. Проблеми технічного регулювання.
  4. Теоретичні та практичні аспекти застосування біотехнологій.
  5. Взаємодія в системі «Вища освіта – ринок праці».

 

PDF iconІнформаційний лист

Час проведення: 
14-15 березня 2019 року
Місце проведення: 
ПУЕТ
Дата проведення: 
Четвер, 14 Березень, 2019 - 09:00