VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ: ОСВІТНІЙ ВИМІР»

яка відбудеться у Вищому навчальному закладі Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі»

7 червня 2018 року

       Робочі  мови конференції:

  • українська, російська, англійська.

Тематичні напрями конференції:

  1. Приватне право в Україні: загальнотеоретичні та історичні аспекти.
  2. Розвиток приватного права в сучасній Україні: галузевий (цивілістичний) ракурс.
  3. Взаємодія та взаємопроникнення приватного та публічного права.
  4. Вивчення (викладання) приватного права у ВНЗ України.

Для участі у конференції необхідно до 01 червня 201року (включно) направити заявку (зразок додається) на участь у конференції, до якої додати тези доповіді, а також копію квитанції про сплату оргвнеску на адресу оргкомітету для поштової кореспонденції, або на e-mail: puetpravo@ukr.net

PDF icon Інформаційний лист 

 

Місце проведення: 
ПУЕТ
Дата проведення: 
Четвер, 7 Червень, 2018 - 09:00