XLІІІ Міжнародна науково-методична конференція «Якість вищої освіти: компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця»

Міністерство освіти і науки України

Центральна спілка споживчих товариств України

Громадська спілка «Українська асоціація досконалості та якості»

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації

Карагандинський економічний університет (Казспоживспілка)

Таджицький державний університет комерції

Бакинський слов’янський університет

Кооперативно-торговий університет Молдови

 

PDF icon Інформаційний лист

PDF icon Информационное письмо

 

Ювілейний Міжнародний форум «Дні якості в ПУЕТ»,

присвячений 20-річчю проекту «Система управління якістю

діяльності університету»

XLІІІ Міжнародна науково-методична конференція «Якість вищої освіти: компетентнісний  підхід у підготовці сучасного фахівця»

м. Полтава, 14-15 листопада 2018 р.

 

Мета проведення

- узагальнення та поширення найкращої практики управління якістю в галузі вищої освіти;

- взаємне збагачення знаннями, ідеями, емоціями в рамках офіційної програми та через неформальне спілкування.

 

14  листопада 2018 року

Круглий стіл  «Якість у вищій освіті: досвід, проблеми, пропозиції для підвищення результативності»

Тематичні напрями:

 • компетентнісний підхід у формуванні сучасного фахівця;
 • удосконалення інтегрованих навчальних планів і програм навчальних дисциплін;
 • розроблення програм навчальних дисциплін, зорієнтованих на вимогу роботодавців;
 • використання технології проектного навчання;
 • використання інтерактивних технологій у формуванні сучасних компетенцій майбутніх фахівців;
 • упровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій;
 • розвиток дистанційних технологій навчання;
 • удосконалення системи оцінювання результатів навчання;
 • оптимізація теоретичної та практичної підготовки студентів;
 • організація стажування та проведення практики студентів;
 • роль викладача-лідера в сучасному університеті;
 • удосконалення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
 • розвиток компетентності науково-педагогічних працівників;
 • результативність системи управління якістю діяльності закладів вищої освіти.

 

Круглий стіл  «Якість, що задовольняє потреби сучасного споживача»

Тематичні напрями:

 • дослідження потреб споживачів з точки зору забезпечення виробництва якісної продукції;
 • дослідження тенденцій поведінки споживача на ринку;
 • споживацькі оцінки корисності;
 • безмежність потреб та обмеженість ресурсів;
 • забезпечення якості товарів, продукції та послуг як один із найважливіших шляхів підвищення конкурентоспроможності національної економіки;
 • методичні та методологічні підходи щодо оцінювання якості;
 • напрями підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, товарів та послуг.

 

 

 

 

15 листопада 2018 року

Студентські батли під девізом «Якість вищої освіти як результативне формування компетентності та професійної свідомості» (проводять кафедри).

Для участі в роботі Міжнародного форуму та Міжнародної науково-методичної конференції запрошуються науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, наукові працівники науково-дослідних організацій, докторанти, аспіранти, студенти, представники органів державного та міського самоврядування, громадських організацій, представники підприємств різних форм власності та інші зацікавлені сторони.

За результатами роботи передбачено видання Матеріалів Міжнародного Форуму та конференції (тези доповідей).

Місце проведення: 
ПУЕТ
Дата проведення: 
Середа, 14 Листопад, 2018 - 12:30