Факультети
Головна / Факультети та інститути
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Факультети та Інститути

Деканат по роботі зі студентами заочної форми навчання та Полтавського локального центру дистанційного навчання

За якісним складом науково-педагогічні працівники та співробітники Полтавського базового заочного факультету здатні забезпечити реалізацію задач з підготовки бакалаврів та магістрів без відриву від виробництва.

тел.: +38-053-22-205-35, моб. тел.: +38-063-319-78-27, +38-097-062-28-66 ауд. 217

Інститут економіки, управління та інформаційних технологій

Родинний альбом подій

Інститут економіки, управління та інформаційних технологій утворений 1 вересня 2015 року шляхом об'єднання двох факультетів: факультету фінансів і обліку й факультету економіки та менеджменту, які мають власну багаторічну історію.

Факультет фінансів і обліку був найбільшим серед факультетів університету, за якістю підготовки фахівців заслужено має високий авторитет не тільки в межах ПУЕТ, а й в інших вищих навчальних закладах. Престижними та популярними в сучасних умовах є напрями підготовки: правознавство, міжнародна економіка, фінанси і кредит, облік і аудит, документознавство

Інститут економіки, управління та інформаційних технологій знаходиться в кімнаті № 504, кабінет директора - № 546 Тел. (05322) 2-16-97 e-mail: ieuit@ukr.net

Деканат факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Технологічний факультет Полтавського університету економіки і торгівлі створений в 1974 році. На кафедрах факультету працює близько 80 викладачів, з них 7 докторів наук, професорів; 37 кандидатів наук, доцентів. 

 

 

 

Деканат знаходиться на 2-му поверсі навчального корпусу університету в ауд. № 237 Тел. (05322) 2-07-40 Електронна пошта thdec@ukr.net

Деканат факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу

 

 

Ми хочемо дати вам не тільки освіту,
ми хочемо дати вам життя
Факультет як центр бізнес - освіти Полтавської області

Сучасний стан національної економіки формує нові вимоги до економічної освіти. Тому все більш престижною  стає підготовка фахівців для сфери бізнесу та підприємництва. В сучасному бізнесі все більш посилюється значення кваліфікації персоналу, а саме: уміння будувати довгострокові стратегічні плани, здійснювати сертифікацію продукції, технологічних процесів та обладнання, розв’язувати проблеми підвищення якості сировини і готової продукції, вірно оцінювати тенденції розвитку локальних і глобальних ринків. Все більшу роль у

Адреса: 36000 м. Полтава, вул. Коваля, 3, каб. 501, 502 Тел. +38 (05322) 2-18-14 e-mail : tkfdecan@uccu.org.ua

Деканат по роботі з іноземними студентами

Головним напрямом роботи деканату є сприяння в підготовці висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців, які повинні знати обрану спеціальність, мати фундаментальну та професійну підготовку, бути орієнтовані на досягнення високих особистісних результатів, вихованими в дусі кращих досягнень та надбань світової науки та культури.
Основними функціями деканату, на який покладається вирішення комплексу питань пов’язаних з навчанням, вихованням та проживанням іноземних студентів в Україні, є:
  • здійснення набору іноземних студентів для навчання в ПУЕТі;
  • сприяння в наданні освітніх та інформаційних послуг іноземним студентам;
Допоміжна інформація Деканат по роботі з іноземними студентами знаходиться в кімнаті № 500 Тел. (0532) 50-97-95 e-mail: puet.inoz@ukr.net