Факультети
Головна / Університет / Організаційна структура / Факультети та інститути

Факультети та Інститути

Деканат по роботі з іноземними студентами

Головним напрямом роботи деканату є сприяння в підготовці висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців, які повинні знати обрану спеціальність, мати фундаментальну та професійну підготовку, бути орієнтовані на досягнення високих особистісних результатів, вихованими в дусі кращих досягнень та надбань світової науки та культури.
 
Основними функціями деканату, на який покладається вирішення комплексу питань пов’язаних з навчанням, вихованням та проживанням іноземних студентів в Україні, є:
  • сприяння в наданні освітніх та інформаційних послуг іноземним студентам;
  • надання допомоги в адаптації іноземних студентів до системи навчання в університеті;

Деканат по роботі зі студентами заочної форми навчання та Полтавського локального центру дистанційного навчання

За якісним складом науково-педагогічні працівники та співробітники Полтавського базового заочного факультету здатні забезпечити реалізацію задач з підготовки бакалаврів та магістрів без відриву від виробництва.

Факультет товарознавства, торгівлі та маркетингу, деканат

 

Факультет -  центр бізнес - освіти Полтавської області

 

Торгівля, підприємництво, маркетинг, біотехнологія – є найперспективнішими сферами для працевлаштуванння. Розвиток торговельних підприємств зумовлює значну потребу у фахівцях, яких ми готуємо.

На факультеті працюють кафедри:

Комерційної діяльності та підприємництва (завідувач кафедри к.е.н., професор Балабан Петро Юрійович)

Факультет харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, деканат

Технологічний факультет Полтавського університету економіки і торгівлі створений в 1974 році. На кафедрах факультету працює близько 80 викладачів, з них 9 докторів наук, професорів; 37 кандидатів наук, доцентів.