Факультети
Головна / Факультети та інститути
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Факультети та Інститути

Деканат по роботі з іноземними студентами

Головним напрямом роботи деканату є сприяння в підготовці висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців, які повинні знати обрану спеціальність, мати фундаментальну та професійну підготовку, бути орієнтовані на досягнення високих особистісних результатів, вихованими в дусі кращих досягнень та надбань світової науки та культури.
Основними функціями деканату, на який покладається вирішення комплексу питань пов’язаних з навчанням, вихованням та проживанням іноземних студентів в Україні, є:
  • здійснення набору іноземних студентів для навчання в ПУЕТі;
  • сприяння в наданні освітніх та інформаційних послуг іноземним студентам;

Деканат по роботі зі студентами заочної форми навчання та Полтавського локального центру дистанційного навчання

За якісним складом науково-педагогічні працівники та співробітники Полтавського базового заочного факультету здатні забезпечити реалізацію задач з підготовки бакалаврів та магістрів без відриву від виробництва.

Деканат факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу

 

Факультет -  центр бізнес - освіти Полтавської області

 

Торгівля, підприємництво, маркетинг, біотехнологія – є найперспективнішими сферами для працевлаштуванння. Розвиток торговельних підприємств зумовлює значну потребу у фахівцях, яких ми готуємо.

На факультеті працюють кафедри:

Комерційної діяльності та підприємництва (завідувач кафедри к.е.н., професор Балабан Петро Юрійович)

Маркетингу (завідувачка кафедри д.е.н., професор Карпенко Наталія

Деканат факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Технологічний факультет Полтавського університету економіки і торгівлі створений в 1974 році. На кафедрах факультету працює близько 80 викладачів, з них 9 докторів наук, професорів; 37 кандидатів наук, доцентів.