Факультети
Головна / Факультети / Інститут економіки, управління та інформаційних технологій
Контактна інформація:
Інститут економіки, управління та інформаційних технологій знаходиться в кімнаті № 504, кабінет директора - № 546
Тел. (05322) 2-16-97
e-mail: ieuit@ukr.net
Випускники факультету: Роман Іваненко Захарченко Олена Миколаївна Андрій Гордійчук Педченко (Лещенко) Наталія Сергіївна Ростислав Павліченко Вініченко Катерина Петрівна Колякина (Костяник) Марина Олександрівна Дьорова Лариса Миколаївна Чебіна Анна Сергіївна

Інститут економіки, управління та інформаційних технологій


Бенях Валентина Володимирівна
заступник директора Інституту економіки, управління та інформаційних технологій з навчальної роботи
Старший викладач кафедри управління та економіки праці

E-mail:  benyah@mail.ua


Карманенко Василь Васильович
заступник директора Інституту економіки, управління та інформаційних технологій з виховної роботи
Асистент кафедри педагогіки та суспільних наук

E-mail:  vkarmanenko@gmail.com


Франко Людмила Сергіївна
Заступник директора Інституту
асистент кафедри міжнародна економіка

E-mail:  lysichka.08@bk.ru


Іванюк Світлана Юріївна
Інспектор Інституту

Сторчак Альона Володимирівна
Методист Інституту
Родинний альбом подій

Інститут економіки, управління та інформаційних технологій утворений 1 вересня 2015 року шляхом об'єднання двох факультетів: факультету фінансів і обліку й факультету економіки та менеджменту, які мають власну багаторічну історію.

Факультет фінансів і обліку був найбільшим серед факультетів університету, за якістю підготовки фахівців заслужено має високий авторитет не тільки в межах ПУЕТ, а й в інших вищих навчальних закладах. Престижними та популярними в сучасних умовах є напрями підготовки: правознавство, міжнародна економіка, фінанси і кредит, облік і аудит, документознавство та інформаційні діяльність, філологія.

Передумовою становлення економічного факультету (з 2001 року – факультет фінансів і обліку) постала реорганізація 1 вересня 1968 року навчально-консультаційного пункту Львівського торговельно-економічного інституту в Полтавський заочний факультет Львівського торговельно-економічного інституту, на який здійснено набір 150 студентів спеціальностей «Бухгалтерський облік» та «Економіка торгівлі».

Історія економічного факультету як самостійного навчально-наукового та адміністративного структурного підрозділу розпочинається з 1970 року, коли Полтавський заочний факультет Львівського торговельно-економічного інституту було реорганізовано у філію Львівського торговельно-економічного інституту, яка функціонувала до 4 червня 1974 року – до відкриття на її базі Полтавського кооперативного інституту.

Структура і склад факультету фінансів і обліку формувались відповідно до потреб розвитку економіки країни. До 1987 р. факультет готував спеціалістів з двох спеціальностей: «Економіка торгівлі» і «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності». З 1988 р. факультет готував фахівців за спеціальностями «Економіка і управління в торгівлі і громадському харчуванні» і «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності». Завершено роботу для відкриття підготовки кадрів з нової спеціальності «Фінанси і кредит», перший набір за якою здійснено вже у 1993 р. З 1996 року здійснюється набір на спеціальність «Міжнародна економіка». Останні роки характеризуються інтенсивністю розвитку економічних відносин, що має віддзеркалення у формуванні нових напрямів підготовки спеціалістів. Згодом відкрито нову спеціальність «Банківська справа», а з 2011 року відбуватиметься підготовка фахівців за напрямом «Документознавство та інформаційна діяльність». У 2014 р. здійснено перший набір напряму підготовки «Правознавство», а у 2015 р. – з «Філології» що відповідає викликам часу.

Щодо факультету економіки та менеджменту, то він був утворений внаслідок ліквідації Галузевої науково-дослідної лабораторії економіки і організації заготівель та реорганізації кафедр економіки й організації заготівель продуктів сільського господарства та економіки торгівлі. Результатом такої реорганізації став новостворений науково-навчальний підрозділ – кафедра економіки підприємства. Завдяки цим  змінам у ПКІ з'явилася випускова кафедра для підготовки фахівців зі спеціальності «Економіка підприємства», що утворилася на базі колишніх спеціальностей «Економіка і управління в галузях агропромислового комплексу» та «Економіка і управління в торгівлі і громадському харчуванні». У 1994 році в Полтавському кооперативному інституті відкривалася ще одна нова спеціальність – «Менеджмент у виробничій сфері». На базі реорганізованого заготівельного факультету і названих вище кафедр та нових спеціальностей у виші того ж року було створено факультет економіки і менеджменту.

Характерною особливістю розвитку освітньої діяльності факультету економіки та менеджменту є диверсифікація напрямів фахової підготовки, яка проявляється у відкритті нових освітніх програм та оновлення відповідно вимогам часу вже існуючих. Так, у 1998 році спеціальність «Менеджмент у виробничій сфері» стала називатися «Менеджмент організацій». Того ж року було відкрито нову спеціальність – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Починаючи з набору 2004 року, на факультеті здійснюється підготовка спеціалістів ще за двома новими спеціальностями – «Економічна кібернетика» та «Соціальна інформатика», а з 2006 року третьої – «Управління персоналом і економіка праці».

Новостворений Інститут економіки, управління та інформаційних технологій очолює д.е.н., професор Н.С. Педченко. Великий потенціал професорсько-викладацького складу інституту, сучасні орієнтири організації навчальної діяльності та виховання студентської молоді виправдовує сподівання майбутніх фахівців. Головним пріоритетом у роботі зі студентами є висока професійна культура та всебічний розвиток особистості студента.

Якісну підготовку фахівців інституту забезпечує скоординована робота п'ятнадцяти кафедр інституту: фінансів та банківської справи, правознавства, бухгалтерського обліку і аудиту, міжнародної економіки, документознавства та інформаційної діяльності в економічної діяльності, української та іноземних мов, ділової іноземної мови, економічної теорії та прикладної економіки, економіки підприємства, управління персоналом та економіки праці, менеджменту, бізнес адмініструванню та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, статистики, економічної кібернетики, математичного моделювання та соціальної інформатики. З них – 12 випускові кафедри. Інститут і його кафедри підтримують наукові та навчально-методичні зв'язки зі спорідненими факультетами і кафедрами університетів України та зарубіжних країн.

Важливе місце в діяльності інституту займає науково-дослідна робота студентів. За результатами науково-дослідної роботи студентів регулярно проводяться наукові конференції, видаються збірники наукових праць. Щороку студентські наукові роботи направляються на всеукраїнські та міжнародні конкурси. Студенти інституту неодноразово ставали стипендіатами Загальнонаціональної програми з підтримки талановитої молоді «Завтра.UA». Студенти інституту є активними учасниками волонтерських проектів, акцій здоров’я, проекту Global Management Challenge, міського фестивалю студентської реклами, обласного конкурсу «Краща студентська команда Полтавщини» тощо. 

Чижевська Марина Борисівна
Чижевська Марина Борисівна
отримала перший диплом з відзнакою серед випускників-фінансистів.
Педченко (Лещенко) Наталія Сергіївна
Педченко (Лещенко) Наталія Сергіївна
започаткувала плеяду кращих випускників спеціальності „Фінанси і кредит” денної форми навчання, професор кафедри фінансів, доктор економічних наук.
Роман Іваненко
Роман Іваненко
за фахом фінансист, в даний час отримує додаткову МВА освіту в Bled School of Management (Словенія); засновник та член Ради Асоціації «Українське об’єднання лізингодавців»; член КЕР при Держфінпослуг, а також - Генеральний директор компаній «Євро Лізинг»,
Рой Олександр Анатолійович
Рой Олександр Анатолійович
заступник начальника Головного управління Державного казначейства України у Полтавській області.
Ґудзь Тетяна Павлівна
Ґудзь Тетяна Павлівна
доцент кафедри грошового обігу і кредиту Полтавського університету споживчої кооперації Украіни, кандидат економічних наук
Пожар Артем Анатолійович
Пожар Артем Анатолійович
У 2002 році закінчив Полтавський університет споживчої кооперації України та отримав диплом спеціаліста з міжнародної економіки.
Антоненко Олександр Борисович
Антоненко Олександр Борисович
випускник 2004 року – начальник відділу тарифної політики ТОВ „Укренергоконсалтинг”, кандидат економічних наук, м.Київ. За період роботи в ТОВ „Укренергоконсалтинг” ним було запропоновано більше десяти змін до нормативних документів, вісім з яких прийняті
Яковенко Сергій Вікторович
Яковенко Сергій Вікторович
У 2007 році закінчив Полтавський університет споживчої кооперації України та отримав диплом спеціаліста з міжнародної економіки.
Баша Юлія
Баша Юлія
у 2007 р. закінчила Полтавський університет споживчої кооперації України за спеціальністю “Міжнародна економіка”.
Пузік Денис Юрійович
Пузік Денис Юрійович
У 2008 році закінчив Полтавський університет споживчої кооперації України та отримав диплом магістра з міжнародної економіки.