Факультети
Головна / Факультети / Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів
Контактна інформація:
36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3
Тел. +38 (0532) 56-08-53
+38 (050) 700-79-45 (в. о. директора)
Тел. ++38 (0532) 56-08-53 (методисти)
Факс +38 (0532) 56-08-88
http://www.mipk.puet.edu.ua
e-mail: mipk@uccu.org.ua
Skype: mipk_puet

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів


Колісник Тетяна Олегівна
В. о. директора
Тел. +38 (05322) 2-09-75 email:taniaolsh@gmail.com

Гриценко Володимир Леонідович
Провідний фахівець з організації підготовки офіцерів запасу
кандидат історичних наук, доцент, полковник запасу Тел. +38 (0532) 56-08-88

Сорока Світлана Іванівна
Методист 1-ї категорії
Тел. +38 (05322) 2-09-75

Стельнік Наталія Миколаївна
Зав. лабораторіями
Тел. +38 (0532) 56-08-88

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів (МІПК) є підрозділом Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі".

МІПК здійснює перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів на договірній основі з фізичними та юридичними особами всіх форм власності. Інститут має сучасну навчальну базу. У реалізації освітніх програм широко використовуються новітні інтерактивні та комп’ютерні технології навчання.

Інститут надає освітні послуги (друга вища освіта) для осіб, що мають диплом про вищу освіту, і готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст.

Спеціальності: міжнародна економіка, фінанси і кредит, облік і аудит, економіка підприємства, маркетинг, менеджмент організацій і адміністрування, управління персоналом та економіка праці, соціальна інформатика.

Наразі нема вмісту класифікованого цим терміном.