Факультети
Головна / Факультети / Навчально-науковий інститут бізнесу та сучасних технологій
Контактна інформація:
Адреса: 36000 м. Полтава,
вул. Коваля, 3, каб. 501, 504
Тел.: +380532560556
+380532560600

Навчально-науковий інститут бізнесу та сучасних технологій


Ткаченко Аліна Сергіївна
Директор інституту
к.т.н., доцент,
тел. 0501477401,
E-mail: alina_biaf@ukr.net

Губа Людмила Миколаївна
Заступник директора інституту
кандидат технічних наук, доцент,
E-mail: lyudmika@gmail.com

Коломієць Світлана Юріївна
Заступник директора інституту
E-mail: suivaniuk@ukr.net

Боровик Анна Володимирівна
Старший інспектор інституту
     

 

 

PDF icon Рейтинг магістрів

Файл Рейтинг 2 курс інт. 2019-2020

Файл Рейтинг 2 курс 2019-2020

Файл Рейтинг 3 курс 2019-2020 

Файл Рейтинг 4 курс 2019-2020

 

До складу навчально-наукового інститут входять кафедри:

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

Кафедра управління персоналом і економіки праці та економічної теорії

Кафедра менеджменту

Кафедра української, іноземних мов та перекладу

Кафедра ділової іноземної мови

Кафедра фінансів та банківської справи

Кафедра правознавства

Кафедра міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин

Кафедра математичного моделювання та соціальної інформатики

Економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Маркетингу

Товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи

 

Ткаченко Аліна Сергіївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи, керівник науково-тренінгової лабораторії «Школа НАССР». Має сертифікат «Food safety systems auditor/lead auditor» та здійснює консультування підприємств харчової промисловості. Керівник гранту у рамках програми Erasmus+ за напрямком Жан Моне «European experience of implementation of food management  system HACCP». Виступала модератором практичного семінару «Впровадження системи НАССР для операторів ринку харчових продуктів» у рамках співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Є гарантом освітньої програми «Митна справа в міжнародній торгівлі».

Ткаченко А.С. є одним з керівників  проекту «Creative Spark», що фінансується Британською Радою. У 2019 році стажувалася в університеті м. Портсмут у Великій Британії у рамках програми British Council. Брала участь у стажуваннях, фінансованих програмою Erasmus + в Австрії (Інститут омбудсмена),  Італії ( університет м. Фоджі, університет Сапієнца), Португалії (університет Міньйо), Азербайджані (університет Хазар), Грузії (державний університет ім. А. Церетелі). Автор понад  80 наукових праць, серед яких 6 статей у виданнях, що індексуються базою даних Scopus; 6  - у європейських фахових журналах; 3 монографії, 1 з яких видана  у Словенії; 5 патентів на корисну модель. Працює над докторською дисертацією на тему: «Наукове обґрунтування розроблення борошняних кондитерських виробів з органічної сировини». Кількість посилань на наукові праці за Google Scholar – 44, індекс Гірша – 4.

На високому рівні володіє англійською мовою, має сертифікат Pearson Test of English General на рівні B2.

Губа Людмила Миколаївна – кандидат технічних наук, доцент  кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи, член-кореспондент Української технологічної академії, відповідальний секретар збірника «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі», серія «Технічні науки».

Закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Товарознавство і комерційна діяльність» і одержала кваліфікацію “магістр з торгівлі” (2001 р.), має другу вищу освіту зі спеціальності «Економіка підприємства».

Наукові дослідження присвячені питанням формування та дослідження якості інноваційних товарів.  Загальна кількість наукових та навчально-методичних праць близько 150, в тому числі монографія, 4 патенти, 2 підручники, 2 навчальних та 7 навчально-методичних посібників, 6 національних стандартів. Співавтор 4 дистанційних курсів. Кількість посилань на наукові праці за Google Scholar – 32, індекс Гірша –3.

Коломієць Світлана Юріївна – працює в ПУЕТ з 2010 року. Працювала на посадах лаборанта кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, асистента кафедри; інспектора деканату. З 2018 року працює на посаді заступника директора інституту. Відповідає за  питання, пов’язані з освітньою діяльністю інституту.

Боровик Анна Володимирівна – працює в ПУЕТ з 1996  року. Працювала на посадах лаборанта, старшого лаборанта, завідувача лабораторії кафедри документознавство та інформаційної діяльності в економічних системах. З 2018 року працює на посаді старшого інспектора.

 

Наразі нема вмісту класифікованого цим терміном.