Факультети
Головна / Факультети / Деканат факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу
Контактна інформація:
Адреса: 36000 м. Полтава,
вул. Коваля, 3, каб. 501, 502
Тел. +38 (0532) 56-05-65
e-mail : ttmdec@puet.edu.ua
Випускники факультету: Мельник Інна Володимирівна Омельченко Наталія Володимирівна Сіващенко Ольга Петрівна Голіченко Олександр Анатолійович Наталія Нетовкіна Волошин Олексій Федорович Гилюн Юлія Вікторівна Віктор Мащенко Мізгало Оксана Степанівна

Деканат факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу


Тягунова Наталія Михайлівна
Декан факультету
випускниця факультету, к.е.н., професор кафедри комерційної діяльності та підприємництва

Бенях Валентина Володимирівна
Заступник декана
Старший викладач кафедри управління та економіки праці

E-mail:  benyah@mail.ua


Циганюк Олена Михайлівна
Інспектор деканату

Жулінська Алла Олексіївна
Інспектор деканату

 

 

Ми хочемо дати вам не тільки освіту,
ми хочемо дати вам життя
Факультет як центр бізнес - освіти Полтавської області

Сучасний стан національної економіки формує нові вимоги до економічної освіти. Тому все більш престижною  стає підготовка фахівців для сфери бізнесу та підприємництва. В сучасному бізнесі все більш посилюється значення кваліфікації персоналу, а саме: уміння будувати довгострокові стратегічні плани, здійснювати сертифікацію продукції, технологічних процесів та обладнання, розв’язувати проблеми підвищення якості сировини і готової продукції, вірно оцінювати тенденції розвитку локальних і глобальних ринків. Все більшу роль у бізнесі відіграють такі чинники як грамотне та ефективне управління ресурсами, все частіше компанії пред'являють попит на фахівців, які володіють навичками ведення переговорів, управління конфліктами, тайм-менеджменту...

Підготовка за напрямом «Товарознавство і торговельне підприємництво»  забезпечує отримання навичок прийняття рішень в галузі стратегічного та операційного управління торговельними процесами, бізнес-планування, що передбачає глибоке вивчення основних сфер комерційної та підприємницької діяльності, менеджменту, маркетингу, управлінського обліку, корпоративних фінансів, організації продажу, інформаційних систем, правової бази підприємництва, управління персоналом в умовах мінливого й часто несприятливого бізнесу.

Ми переконані, що освіта завжди повинна випереджати практику. Тому підготовка студентів за програмою «Товарознавство та комерційна діяльність» достатньо насичена і використовує найсучасніші методи як теоретичної, так і практичної підготовки. Кафедрами комерційної діяльності та підприємництва, товарознавства продовольчих товарів, товарознавства непродовольчих товарів ведеться постійна робота по вивченню та апробації в навчальному процесі сучасних освітніх методик та технологій, котрі, як свідчить світовий досвід, ефективно використовуються в бізнес-освіті. Кафедри практикують гнучке поєднання сучасних форм і методів викладання, таких як:  інтерактивні заняття з використанням мультимедійних засобів, предметні та міждисциплінарні тренінги, кейси, ситуаційні вправи, ділові ігри, дистанційні форми навчання.  Такі методики дозволяють зробити навчальний процес гнучким з огляду на місце та час його проведення, а також враховувати індивідуальні запити та інтереси студентів.

Історичні відомості: Факультет  товарознавства, торгівлі та маркетингу ( в минулому – товарознавчо-комерційний факультет) – один з найстаріших факультетів, з якого розпочинався університет. Свою історію факультет веде з 1972 року. За час існування факультет товарознавства, торгівлі та маркетингу  підготував тисячі висококваліфікованих фахівців, які працюють в Україні, Болгарії, Туреччині, Польщі, Вірменії, Тунісу,  та багатьох інших країнах в сері торгівлі, в системі сертифікації, стандартизації та експертизи товарів, в митних органах, брокерських конторах, органах внутрішніх справ,в системі захисту прав споживачів, торгово-промисловій палаті, в сфері підприємницької діяльності, маркетологами, фахівцями з реклами та PR,  в системі вищої школи.
Спеціальності факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу ефективно інтегруються   з європейською та світовою системами освіти.

Організація навчального процесу

Навчання на факультеті товарознавства, торгівлі та маркетингу проводиться за новітніми технологіями в аудиторіях та лабораторіях із найсучаснішим обладнанням. Студенти мають можливість працювати у комп’ютерних класах, які обладнано сучасними засобами компютерної техніки,  що дає змогу щоденно працювати на персональному комп’ютері, опановувати найбільш розповсюджені програмні продукти, що сприяє підготовці сучасних висококваліфікованих фахівців. 

Для набуття практичних навичок та вмінь студенти факультету працюють в лабораторіях унікальних науково-дослідних підрозділів  Науково-дослідного центру «Незалежна експертиза» та Наково-технічного центру.

Студенти факультету беруть участь у науково-дослідних роботах, які здійснюються на кафедрах факультету під керівництвом провідних викладачів. За результатами проведеної науково-дослідної роботи студенти виступають із доповідями на університетських, міжвузівських та міжнародних конференціях.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників ФТТМ

"Товарознавство та комерційна діяльність" - керівник підприємства, установи та організації, керівник малого підприємства, товарознавець, інспектор-товарознавець, комерційний директор, комерційний агент, дистрибютор, мерчендайзер, інспектор з контролю якості продукції, науковий співробітник, викладач.

"Товарознавство та експертиза в митній справі": Товарознавець-експерт, експерт-працівник вантажно-пасажирської служби, старший інспектор відділу митних доходів і платежів, служби боротьби з контрабандою та порушенням митних правил, завідувач лабораторії митної експертизи, фахівець відділу ЗЕД, науковий співробітник, викладач.

Практична підготовка студентів

Професорсько-викладацький склад факультету сьогодні будує навчально-виховну роботу таким чином, щоб при завершенні навчання отримати ініціативного самостійного фахівця, здатного успішно здійснювати свою діяльність у нових економічних реаліях. З цією метою факультет встановив дружні стосунки з провідними, сучасними торговельними та виробничими підприємствами: Торгова промислові палати  України,  ТОВ „Епіцентр”-К, ДП „Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології і сертифікації”, Обласне управління у справах захисту прав споживачів, Полтавське обласне територіальне відділення антимонопольного комітету України, асоціація „Полтавамолоко”, ТОВ „Метро”, ТОВ „ТД „Полагросервіс”, ТОВ „Юліс”, ТОВ „Молпродекспо”, ТОВ „Зовнішторгсервіс”, ТОВ „Завод газорозрядних ламп”, ВАТ „Полтавакондитер”, ТЦ „Конкорд”, ЗАТ „Полтавський лікеро-горілчаний завод”, ЗАТ „Полтавпиво”, Українська універсальна біржа, об'єднання „Спілка митних брокерів та декларантів”, ПП „МКС”, ПП „ТРК” „Київ”.та інші.

Студенти факультету проходять стажування за кордоном – у Туреччині, Єгипті, Молдовії, Азербайджані, Тунісі, Греції, Фінляндії, Великій Британії.

Студентське самоврядування факультету

На факультеті товарознавства, торгівлі та маркетингу  створена і працює студентська рада факультету. Метою студентської ради факультету є активне залучення студентів до громадської роботи, формування у них організаторських та лідерських якостей, майбутніх керівників, відповідальності за свої результати. Студентська рада факультету є ініціатором та організатором багатьох факультетських та університетських заходів, а саме: «Свято останнього дзвоника», «Дебют першокурсника», «Кубок першокурсника з КВН», «Міс та містер факультету», тощо.

Варто відзначити, що на нашому факультеті студенти мають великий вплив власне на навчальний процес, на організацію дозвілля, спортивних конкурсів тощо.

 

Факультет товарознавства,  торгівлі та маркетингу як центр бізнес-освіти забезпечує:

 • орієнтацію на глибоку фахову підготовку при збереженні високого рівня теоретичних знань;
 • врахування вимог та запитів практики шляхом викладання фахових дисциплін;
 • чітку практичну спрямованість навчання, підготовку кадрів, здатних вести ефективний бізнес, творчо розв'язувати проблеми, що виникають у процесі діяльності компаній та організацій;
 • оволодіння сучасними методиками навчання, що дозволяють забезпечити гнучкість навчального процесу з точки зору місця та часу його проведення, вибору матеріалу і доступності до нього, урахування індивідуальності студента.

В арсеналі кафедр – багатий практичний досвід:

 • підготовка та підвищення кваліфікації підприємців спільно з Обласним Центром зайнятості;
 • обласний конкурс „Молодь обирає бізнес” спільно з Обласним молодіжним центром;
 • договір про співробітництво між ПУЕТ та Полтавським регіональним центром з інвестицій та розвитку  дає можливість студентам розпочати власну справу вже на останніх курсах університету або зразу після закінчення ПУЕТ;
 • унікальні обласні конкурси серед старшокласників - чемпіонати з основ підприємництва «Крок до бізнесу», в основі яких закладена бізнес-симуляція роботи супермаркетів.

З жовтня 2013 року  в ПУЕТ почав своє функціонування  молодіжний бізнес-центр. Основною метою молодіжного бізнес-центру ПУЕТ є максимальне наближення випускників вузів м. Полтава та всіх бажаючих до реалізації власної справи. В рамках роботи молодіжного бізнес-центру проводяться  ділові ігри для відбору потенційних підприємців. Через тренінги та круглі столи, була втілена основна концепція підготовки молоді до підприємницької діяльності: від бізнес-ідеї через розробку бізнес-плану до презентації і пошуку інвесторів. Перші випускники навчальної програми наприкінці березня 2015 року прийняли участь в конкурсі бізнес-планів, який проведений МБЦ спільно з Полтавським регіональним центром з інвестицій та розвитку. Переможці зарекомендували себе як цілеспрямовані освічені люди, здатні в майбутньому зайняти гідне місце в сфері бізнесу.

Кафедри факультету готують не просто товарознавців-комерсантів, а найщасливіших людей. А все тому, що товарознавців-комерсантів неможливо обманути. Взявши до рук товар, вони можуть сказати, з чого зроблена ця річ, як вона зроблена — у виробничих чи приватних умовах, на скільки вона відповідає державним стандартам. Погодьтеся, такі знання — справжній скарб, що стає в нагоді щодня. Оскільки навіть клієнт солідного торговельного підприємства сьогодні не застрахований від купівлі неякісного товару, про ринки годі й говорити. Проте підготовка фахівців високого рівня доволі складна й займає чимало часу. За час навчання студент повинен ознайомитися з десятками, а той сотнями тисяч зразків вітчизняних і закордонних товарів. Окрім традиційних груп товарів на спецкурсах студенти також вивчають сучасні засоби оргтехніки, дитяче харчування, харчові добавки. Майбутні товарознавці отримують ґрунтовну підготовку з фізичних та хімічних методів дослідження, сенсорного аналізу. Тобто навіть на дотик, смак чи за зовнішніми ознаками можуть виявити неякісні товари. Вчаться користуватися експрес-методами, які доступні й пересічному споживачеві. Наприклад, навіть шкільних знань із хімії достатньо, щоб навчитися визначати за допомогою кількох крапель йоду, чи є в  ковбасі або сметані крохмаль, якого в рецептурі саме цих продуктів не повинно бути.

До речі, хімію товарознавці вивчають досконало. І достеменно знають, що відбувається в кишково-шлунковому тракті, коли до нього потрапляють такі популярні шкідливі продукти, як сухарики, чіпси чи газовані напої. Власне, товарознавці знають, чому чіпси горять і що потрібно намішати до «газировки», щоб вона за ніч відібрала накип зі спіралі електрочайника. Тому «фаст-фуду» не вживають принципово. 

Наші випускники — це наша найкраща реклама. Після закінчення університету вони роз’їжджаються по всьому світу. І немає їх хіба що в Антарктиді. Кордони наших випускників не стримують, адже сьогодні вони успішно підтверджують дипломи в Англії, Франції, Німеччині, Нідерландах, Ізраїлі, Китаї, Туреччині. І тих знань, які вони отримали в нас, достатньо для успішної кар’єри. А це — найголовніше!

Відомі випускники факультету

Кожен випускник факультету – це його гордість! Вони  успішно працюють як в Україні, так і за її межами, обіймаючи керівні посади у сфері торгівлі та інших службах державного та місцевого рівнів

 • Бугрій Михайло Іванович – начальник управління з питань розвитку споживчого ринку, сфери побутових послуг та підприємництва Полтавської обласної державної адміністрації 
 • Поєздник Олександр Григорович – заступник голови адміністрації м. Новоросійськ (Росія) з питань майнових та земельних відносин, споживчого ринку і санаторно-курортної сфери 
 • Єдамов Микола Васильович – виконавчий директор міжнародного академічного рейтингу популярності та якості “Золота фортуна” м. Київ. 
 • Каланський Валентин Григорович – к.е.н., голова правління Псковської облспоживспілки РФ 
 • Косяк Микола Володимирович – віце-губернатор м. Твер РФ 
 • Кірпот Олег Іванович - кандидат з державного управління начальника Полтавської міської податкової інспекції 
 • Мащенко Віктор Петрович – к.т.н., зам голови правління Чернігівської облспоживспілки 
 • Кулініч Олег Іванович – приватний підприємець, депутат Полтавської обласної ради, м. Зіньків 
 • Боїн Віктор Олександрович – голова правління Черкаської облспоживспілки
 • Сєроштан Марія Василівна – доктор економічних наук, професор, відомий російський вчений. З 1981-2000 р.р. - асистент, старший викладач, доцент, декан факультету, проректор з навчальної та наукової роботи , перший проректор Белгородського університету споживчої кооперації. З 2000 по 2006 роки - Ректор Московського університету споживчої кооперації. З 2007 року – заступник начальна управління організації та державного контролю в сфері атестації наукових та науково-педагогічних працівників Федеральної служби по надзору в сфері освіти і науки, професор кафедри державного і муніципального управління Російської економічної академії ім. Г.В. Плеханова. 
 • Спориш Анатолій Миколайович – Президент виробничо-торгової комерційної фірми «Купец и К», м. Мегіон Ханти-Мансійського автономного округу Росії 
 • Оніщенко Юрій Володимирович – голова Диканської районної державної адміністрації 
 • Яківець Іван Петрович – начальник управління економіки Лохвицької РДА 
 • Верига Лев Орестович – приватний підприємець, мережа закладів громадського харчування, готельний бізнес 
 • Верига Оксана Валеріївна – приватний підприємець, мережа закладів громадського харчування, готельний бізнес
 • Торська Анжела – чемпіонка Європи з боксу, проживає в США, Лос-Анжелес 
 • Касьянов Дмитро –к.і.н.,  директор Центру консалтингу м. Київ.