Факультети
Головна / Факультети / Деканат факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
Контактна інформація:
Деканат знаходиться на 2-му поверсі навчального корпусу університету в ауд. № 237
Тел. (05322) 2-07-40
Електронна пошта
thdec@ukr.net
Випускники факультету: Коробка Людмила Василівна Котенко Наталія Борисівна Налбандян Армен Миколайович Буднікова Ольга Леонідівна Гнатюк Михайло Борисович Філенко Віктор Володимирович Філенко Віктор Володимирович Дубина Людмила Вікторівна Життя факультету Харчових технологій, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

Деканат факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу


Скрипник Вячеслав Олександрович
декан факультету ХТГРТБ
Доктор технічних наук, професор кафедри технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі

E-mail:  skrypnyk_v_a@ukr.net

Тел. +380679109404


Карпенко Віктор Дмитрович
заступник декана з навчально-методичної роботи
к.е.н., доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи

E-mail:  thdec@ukr.net


Мацук Юлія Анатоліївна
заступник декана з виховної роботи і соціального розвитку
кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

E-mail:  yul-yastreba@yandex.ua


Адаменко Ніна Іванівна
інспектор деканату

Технологічний факультет Полтавського університету економіки і торгівлі створений в 1974 році. На кафедрах факультету працює близько 80 викладачів, з них 7 докторів наук, професорів; 37 кандидатів наук, доцентів. 

 

 

 

Новини факультету
Новини факультету

За освітньо-кваліфікаційним рівнями "спеціаліста" і "магістра" підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів
 • Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса
 • Технології в ресторанному господарстві
 • Готельна і ресторанна справа
 • Курортна справа
 • Педагогіка вищої школи

 

Висококваліфіковані викладачі відкриють студентам таємниці:

 • кулінарної майстерності;
 • організації готельного бізнесу;
 • PR- технології у готельно-ресторанному бізнесі;
 • планування та прогнозування готельно-ресторанного бізнесу;
 • барної справи.

Випускники факультету на ринку праці

Випускники обіймають посади: директора, головного технолога, інженера-технолога підприємств ресторанного господарства та консервного виробництва, начальника харчової лабораторії, керівника та фахівця центру стандартизації і сертифікації харчових продуктів, фахівців служб захисту прав споживачів, митного контролю; працюють в структурних підрозділах готельно-ресторанних і туристичних комплексів. Фахівці здійснюють управлінську, економічну, маркетингову діяльність.

Про виробничу практику та професійне стажування

Важливу роль у підготовці конкурентоспроможних випускників відіграє виробнича практика, якість якої сприяє забезпеченню конкурентоздатності випускників, допомагає підготуватися майбутнім фахівцям до самостійного виконання обов’язків на першому робочому місці.
Практичне навчання студентів в університеті за наскрізною формою дозволяє опанувати сучасні методи та форми організації виробництва та знаряддя праці у галузях їх майбутніх професій, виховувати у них потребу систематично поновлювати свої знання для творчого використання в подальшій професійній діяльності в сучасних економічних умовах.
Для кращої адаптації на виробництві майбутніх фахівців студентам Полтавського університету економіки і торгівлі  поряд з виробничою практикою надана можливість проходження ще й професійного накопичувального стажування, як за літній період, так і за індивідуальним графіком у поєднанні з навчанням за спеціальностями «Технологія харчування», «Організація ресторанного бізнесу», «Ресторанна справа і сервіс», «Готельно-ресторанна справа».
Для студентів факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу створені усі необхідні умови для проходження виробничої практики та професійного стажування, що є одним з пріоритетних напрямків роботи як деканату, так і кафедри технології і організації ресторанного господарства. З усіма партнерами укладається двостороння угода, що забезпечує дотримання зобов’язань як із боку університету, так  і з боку бази практики чи стажування. Крім цінного досвіду, нових знайомств та вражень, усі студенти по закінченню проходження виробничої практики/професійного стажування отримують відповідні сертифікати про набуття практичних навичок на робочих місцях за обраною програмою професійної підготовки  та записи до трудової книжки.

склад факультету

Наконечна Юлія Григорівна
Наконечна Юлія Григорівна
доцентотехнологій харчових виробництв і ресторанного господарства ПУЕТ, кандидат технічних наук
Щур Лариса Сергіївна
Щур Лариса Сергіївна
начальник відділу державного нагляду за додержанням стандартів, норм і прави
Коробка Людмила Василівна
Коробка Людмила Василівна
інженером-технологом.в проектному інституті Полтавадіпм'ясомолпром
Ліб Юлія Сергіївна
Ліб Юлія Сергіївна
майстер бродильно-лагерного цеху
Кратенко Лариса Іванівна
Кратенко Лариса Іванівна
аступника головного пивовара
Кирильченко Марина Володимирівна
Кирильченко Марина Володимирівна
Завідувач технологічного відділення ВСП «Василівський коледж ТДАТУ»
Козаченко Геннадій Вікторович
Козаченко Геннадій Вікторович
менеджер відділу маркетингу та логістики ТОВ «Аграна-Фрут» України
Земєлєв Сергій Анатолійович
Земєлєв Сергій Анатолійович
головний технолог ТОВ «Аграна-Фрут» України
Пономаренко Наталія Анатоліївна
Пономаренко Наталія Анатоліївна
технолог ковбасного виробництва