Факультети
Головна / Факультети / Деканат факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
Контактна інформація:
Деканат знаходиться на 2-му поверсі навчального корпусу університету в ауд. № 237
Тел. (05322) 2-07-40
Електронна пошта
thdec@ukr.net
Випускники факультету: Наконечна Юлія Григорівна Горбань Вікторія Олексіївна Тюрікова Інна Станіславівна Котенко Наталія Борисівна Життя факультету Харчових технологій, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу Гнатюк Михайло Борисович Кирильченко Марина Володимирівна Дубина Людмила Вікторівна Устьян Олександр

Деканат факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу


Скрипник Вячеслав Олександрович
декан факультету ХТГРТБ
Доктор технічних наук, професор кафедри технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі

E-mail:  skrypnyk_v_a@ukr.net

Тел. +380679109404


Карпенко Віктор Дмитрович
заступник декана з навчально-методичної роботи
к.е.н., доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи

E-mail:  thdec@ukr.net


Мацук Юлія Анатоліївна
заступник декана з виховної роботи і соціального розвитку
кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

E-mail:  yul-yastreba@yandex.ua


Адаменко Ніна Іванівна
інспектор деканату

Технологічний факультет Полтавського університету економіки і торгівлі створений в 1974 році. На кафедрах факультету працює близько 80 викладачів, з них 7 докторів наук, професорів; 37 кандидатів наук, доцентів. 

 

 

 

Новини факультету
Новини факультету

За освітньо-кваліфікаційним рівнями "спеціаліста" і "магістра" підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів
 • Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса
 • Технології в ресторанному господарстві
 • Готельна і ресторанна справа
 • Курортна справа
 • Педагогіка вищої школи

 

Висококваліфіковані викладачі відкриють студентам таємниці:

 • кулінарної майстерності;
 • організації готельного бізнесу;
 • PR- технології у готельно-ресторанному бізнесі;
 • планування та прогнозування готельно-ресторанного бізнесу;
 • барної справи.

Випускники факультету на ринку праці

Випускники обіймають посади: директора, головного технолога, інженера-технолога підприємств ресторанного господарства та консервного виробництва, начальника харчової лабораторії, керівника та фахівця центру стандартизації і сертифікації харчових продуктів, фахівців служб захисту прав споживачів, митного контролю; працюють в структурних підрозділах готельно-ресторанних і туристичних комплексів. Фахівці здійснюють управлінську, економічну, маркетингову діяльність.

Про виробничу практику та професійне стажування

Важливу роль у підготовці конкурентоспроможних випускників відіграє виробнича практика, якість якої сприяє забезпеченню конкурентоздатності випускників, допомагає підготуватися майбутнім фахівцям до самостійного виконання обов’язків на першому робочому місці.
Практичне навчання студентів в університеті за наскрізною формою дозволяє опанувати сучасні методи та форми організації виробництва та знаряддя праці у галузях їх майбутніх професій, виховувати у них потребу систематично поновлювати свої знання для творчого використання в подальшій професійній діяльності в сучасних економічних умовах.
Для кращої адаптації на виробництві майбутніх фахівців студентам Полтавського університету економіки і торгівлі  поряд з виробничою практикою надана можливість проходження ще й професійного накопичувального стажування, як за літній період, так і за індивідуальним графіком у поєднанні з навчанням за спеціальностями «Технологія харчування», «Організація ресторанного бізнесу», «Ресторанна справа і сервіс», «Готельно-ресторанна справа».
Для студентів факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу створені усі необхідні умови для проходження виробничої практики та професійного стажування, що є одним з пріоритетних напрямків роботи як деканату, так і кафедри технології і організації ресторанного господарства. З усіма партнерами укладається двостороння угода, що забезпечує дотримання зобов’язань як із боку університету, так  і з боку бази практики чи стажування. Крім цінного досвіду, нових знайомств та вражень, усі студенти по закінченню проходження виробничої практики/професійного стажування отримують відповідні сертифікати про набуття практичних навичок на робочих місцях за обраною програмою професійної підготовки  та записи до трудової книжки.

склад факультету

Котенко Наталія Борисівна
Котенко Наталія Борисівна
директор НВК ПУСКУ, приватний підприємець, директор пекарні.
Налбандян Армен Миколайович
Налбандян Армен Миколайович
Директор консервного заводу СООО "Дружба"
Філенко Віктор Володимирович
Філенко Віктор Володимирович
Має 15 державних нагород.
Дубина Людмила Вікторівна
Дубина Людмила Вікторівна
обрана головою правління Котелевського районного споживчого товариства Полтавської області
Олександр Кулина
Олександр Кулина
власник та генеральний директор компанії "Агропродсервіс"
Філенко Віктор Володимирович
Філенко Віктор Володимирович
народився у м. Полтаві 3 червня 1958 року. У 1975 році закінчив загальну середню школу № 28 і у серпні того ж року вступив на денне відділення Полтавського кооперативного інституту, який і закінчив у 1980 році здобувши освіту за спеціальністю – технологія
Дубина Людмила Вікторівна
Дубина Людмила Вікторівна
поступила в Полтавській кооперативний інститут у 1983 році на технологічний факультет по спеціальності «Технологія та організація громадського харчування» та закінчила 1988 році, отримавши спеціальність інженер-технолог.
Налбандян Армен Николаевич
Налбандян Армен Николаевич
випускник інженерно-технологічного факультету 1990 року. Після закінчення ПКІ працював директором консервного заводу СООО "Дружба" с. Боровиця Чигиринського району Черкаської області.
Дахно Олег Віталійович
Дахно Олег Віталійович
Заступник голови правління з торгівлі Кримспоживспілки