Факультети
Головна / Факультети / Навчально-науковий інститут харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
Контактна інформація:
Деканат знаходиться на 2-му поверсі навчального корпусу університету в ауд. № 237
Тел. (0532) 56-07-47
Електронна пошта
htgrtdec@puet.edu.ua
Випускники факультету: Налбандян Армен Николаевич Дубова Галина Євгеніївна Дахно Олег Віталійович Налбандян Армен Миколайович Тюрікова Інна Станіславівна Козаченко Геннадій Вікторович Котенко Наталія Борисівна Філенко Віктор Володимирович Дубина Людмила Вікторівна

Навчально-науковий інститут харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу


Скрипник Вячеслав Олександрович
Директор навчально-наукового інституту
Доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інженерії, обладнання та математики

E-mail:  skrypnyk_v_a@ukr.net

Тел. +380679109404

Науковий профіль:

Google scholar

Scopus ID: 57195528986

Web of Science ResearcherID: AAF-2678-2021

ORCID ІD


Миронов Денис Анатолїйович
Заступник директора з навчально-методичної роботи
кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерії, обладнання та математики

Бородай Анжела Борисівна
Заступник директора з виховної роботи та соціальних питань
к.в.н., доцент кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

Пономаренко Наталія Валеріївна
інспектор деканату

Технологічний факультет Полтавського університету економіки і торгівлі створений в 1974 році. На кафедрах факультету працює близько 80 викладачів, з них 9 докторів наук, професорів; 37 кандидатів наук, доцентів. 

 

 

 

 

PDF icon Склад Вченої ради

 

Кафедра Інженерії, обладнання та математики

Кафедра Педагогіки та суспільних наук

Кафедра Туристичного та готельного бізнесу

Кафедра Готельно-ресторанної та курортної справи

Кафедра Технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

Кафедра Фізичного виховання (спортивний клуб)

 

 

За ступенем підготовки "бакалавра" і "магістра" підготовка здійснюється за такими освітніми програами:

 • Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів
 • Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса
 • Технології в ресторанному господарстві
 • Готельна і ресторанна справа
 • Курортна справа
 • Туризм
 • Педагогіка вищої школи

 

Висококваліфіковані викладачі відкриють студентам таємниці:

 • кулінарної майстерності
 • організації готельного бізнесу
 • PR- технології у готельно-ресторанному бізнесі
 • планування та прогнозування готельно-ресторанного бізнесу
 • барної справи
 • організації та ведення туристичного бізнесу

 

Випускники факультету на ринку праці

Випускники обіймають посади: директора, головного технолога, інженера-технолога підприємств ресторанного господарства та консервного виробництва, начальника харчової лабораторії, керівника та фахівця центру стандартизації і сертифікації харчових продуктів, фахівців служб захисту прав споживачів, митного контролю; працюють в структурних підрозділах готельно-ресторанних і туристичних комплексів. Фахівці здійснюють управлінську, економічну, маркетингову діяльність.

Про виробничу практику та професійне стажування

Важливу роль у підготовці конкурентоспроможних випускників відіграє виробнича практика, якість якої сприяє забезпеченню конкурентоздатності випускників, допомагає підготуватися майбутнім фахівцям до самостійного виконання обов’язків на першому робочому місці.
Практичне навчання студентів в університеті за наскрізною формою дозволяє опанувати сучасні методи та форми організації виробництва та знаряддя праці у галузях їх майбутніх професій, виховувати у них потребу систематично поновлювати свої знання для творчого використання в подальшій професійній діяльності в сучасних економічних умовах.
Для кращої адаптації на виробництві майбутніх фахівців студентам Полтавського університету економіки і торгівлі  поряд з виробничою практикою надана можливість проходження ще й професійного накопичувального стажування, як за літній період, так і за індивідуальним графіком у поєднанні з навчанням за спеціальностями «Технологія харчування», «Організація ресторанного бізнесу», «Ресторанна справа і сервіс», «Готельно-ресторанна справа», 
«Туризм».
Для студентів факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу створені усі необхідні умови для проходження виробничої практики та професійного стажування, що є одним з пріоритетних напрямків роботи як деканату, так і кафедри технології і організації ресторанного господарства. З усіма партнерами укладається двостороння угода, що забезпечує дотримання зобов’язань як із боку університету, так  і з боку бази практики чи стажування. Крім цінного досвіду, нових знайомств та вражень, усі студенти по закінченню проходження виробничої практики/професійного стажування отримують відповідні сертифікати про набуття практичних навичок на робочих місцях за обраною програмою професійної підготовки  та записи до трудової книжки.

склад факультету