Факультети
Головна / Факультети / Деканат факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
Контактна інформація:
Деканат знаходиться на 2-му поверсі навчального корпусу університету в ауд. № 237
Тел. (0532) 56-07-47
Електронна пошта
htgrtdec@puet.edu.ua
Випускники факультету: Дубина Людмила Вікторівна Буднікова Ольга Леонідівна Ліб Юлія Сергіївна Колісник Сергій Вікторович Гнатюк Михайло Борисович Олександр Кулина Дубова Галина Євгеніївна Горбань Вікторія Олексіївна Коробка Людмила Василівна

Деканат факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу


Скрипник Вячеслав Олександрович
декан факультету ХТГРТБ
Доктор технічних наук, професор кафедри інженерії, обладнання та математики

E-mail:  skrypnyk_v_a@ukr.net

Тел. +380679109404


Карпенко Віктор Дмитрович
заступник декана з навчально-методичної роботи
к.е.н., доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи

E-mail:  thdec@ukr.net


Миронов Денис Анатолїйович
заступник декана з виховної роботи і соціального розвитку
кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерії, обладнання та математики

Пономаренко Наталія Валеріївна
інспектор деканату

Технологічний факультет Полтавського університету економіки і торгівлі створений в 1974 році. На кафедрах факультету працює близько 80 викладачів, з них 9 докторів наук, професорів; 37 кандидатів наук, доцентів. 

 

 

 

Новини факультету
Новини факультету

За освітньо-кваліфікаційним рівнями "бакалавра" і "магістра" підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів
 • Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса
 • Технології в ресторанному господарстві
 • Готельна і ресторанна справа
 • Курортна справа
 • Туризм
 • Педагогіка вищої школи

 

Висококваліфіковані викладачі відкриють студентам таємниці:

 • кулінарної майстерності
 • організації готельного бізнесу
 • PR- технології у готельно-ресторанному бізнесі
 • планування та прогнозування готельно-ресторанного бізнесу
 • барної справи
 • організації та ведення туристичного бізнесу

 

Випускники факультету на ринку праці

Випускники обіймають посади: директора, головного технолога, інженера-технолога підприємств ресторанного господарства та консервного виробництва, начальника харчової лабораторії, керівника та фахівця центру стандартизації і сертифікації харчових продуктів, фахівців служб захисту прав споживачів, митного контролю; працюють в структурних підрозділах готельно-ресторанних і туристичних комплексів. Фахівці здійснюють управлінську, економічну, маркетингову діяльність.

Про виробничу практику та професійне стажування

Важливу роль у підготовці конкурентоспроможних випускників відіграє виробнича практика, якість якої сприяє забезпеченню конкурентоздатності випускників, допомагає підготуватися майбутнім фахівцям до самостійного виконання обов’язків на першому робочому місці.
Практичне навчання студентів в університеті за наскрізною формою дозволяє опанувати сучасні методи та форми організації виробництва та знаряддя праці у галузях їх майбутніх професій, виховувати у них потребу систематично поновлювати свої знання для творчого використання в подальшій професійній діяльності в сучасних економічних умовах.
Для кращої адаптації на виробництві майбутніх фахівців студентам Полтавського університету економіки і торгівлі  поряд з виробничою практикою надана можливість проходження ще й професійного накопичувального стажування, як за літній період, так і за індивідуальним графіком у поєднанні з навчанням за спеціальностями «Технологія харчування», «Організація ресторанного бізнесу», «Ресторанна справа і сервіс», «Готельно-ресторанна справа», 
«Туризм».
Для студентів факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу створені усі необхідні умови для проходження виробничої практики та професійного стажування, що є одним з пріоритетних напрямків роботи як деканату, так і кафедри технології і організації ресторанного господарства. З усіма партнерами укладається двостороння угода, що забезпечує дотримання зобов’язань як із боку університету, так  і з боку бази практики чи стажування. Крім цінного досвіду, нових знайомств та вражень, усі студенти по закінченню проходження виробничої практики/професійного стажування отримують відповідні сертифікати про набуття практичних навичок на робочих місцях за обраною програмою професійної підготовки  та записи до трудової книжки.

склад факультету