Факультети та інститути
Головна / Факультети та інститути / Інститут заочно-дистанційного навчання
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Інститут заочно-дистанційного навчання

Очолює Інститут заочно-дистанційного навчання:

Іванов Юрій Васильович, директор, к.е.н., доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва.

Основними напрямами його діяльності є загальне керівництво діяльністю структурних підрозділів,  організація та контроль роботи локальних центрів, управління навчальним процесом, розробка та формування  планів розвитку освітньої діяльності студентів заочної (дистанційної) форм навчання.

Сфера науково-практичних інтересів: розробка, впровадження та розвиток дистанційних технологій при підготовці фахівців в сфері товарознавства та підприємницької діяльності. 

 

 

Глоба Ірина Сергіївна

Помічник директора 

 

 

 

 

 


Контактна інформація:
Інститут заочно-дистанційного навчання тел.:
+38-0532-509-138, +38-0532-509-793
моб. тел.: +38-099-740-5688

 

Інститут заочно-дистанційного навчання входить до організаційної структури Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Головною метою діяльності якого визначено підготовка висококваліфікованих фахівців наукових ступенів бакалавра та магістра за заочною (дистанційною) формою навчання із застосуванням сучасних технологій, за спеціальностями та освітніми програмами в рамках ліцензованих обсягів, відповідно до сучасних вимог ринку праці та стандартів вищої освіти України: 

Перелік спеціальностей та освітніх програм за якими навчаються в ПУЕТ

 заочно (дистанційно)

Шифр та найменування галузі знань

напрям підготовки

Освітньо-кваліфікаційний рівень та відповідно обсяг ліцензії за заочною формою навчання(1)

бакалавр

магістр

0201 Культура

Документознавство і інформаційна діяльність

50

30

0203 Гуманітарні науки

Філологія

60

-

0304 Право

Правознавство

60

-

0305 Економіка та підприємництво

Економічна кібернетика

30

25

Міжнародна економіка

85

25

Економіка підприємства

50

30

Управління персоналом та економіка праці

50

40

Маркетинг

50

25

Фінанси і кредит

350

25

Банківська справа3

 

10

Облік і аудит

400

20

Товарознавство і торгівельне підприємництво

475

 

Товарознавство і комерційна діяльність (3)

 

25

Товарознавство та експертиза в митній справі (3)

 

25

0306 Менеджмент і адміністрування

Менеджмент

280

 

Менеджмент організацій і адміністрування (3)

 

50

0403 Системні науки та кібернетика

Інформатика

50

 

Соціальна інформатика(3)

 

10

0517 Харчова промисловість та переробка сільсько­господарської продукції

Харчові технології та інженерія

295

 

Технології зберігання, консервування та переробки м’яса (3)

 

12

Технології зберігання, консервування та переробки плодів та овочів(3)

 

5

Технології в ресторанному господарстві (3)

 

25

1401 Сфера обслуговування

Готельно-ресторанна справа

150

15

Курортна справа (3)

 

15

Туризм

25

 

1501 Державне управління

Місцеве самоврядування

 

30

1801 Специфічні категорії

Бізнес адміністрування

 

25

Педагогіка вищої школи

 

25

1 - Ліцензія МОН України АЕ № 636850