Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Історія інституту ХТГРТБ

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
(історичний нарис)

 

Технологічний факультет в Полтавському кооперативному інституті був створений у серпні 1974 р. До складу факультету ввійшли кафедри: технології та обладнання підприємств громадського харчування – випускова за спеціальністю 27.11 Технологія продукції громадського харчування (перший завідувач – к. е. н., доцент Ванукевич А. С.); загально-технічних дисциплін (перший завідувач – к. пед. н., доцент Лобань В. П.; іноземних мов (перший завідувач – Коваль М. М.); цивільної оборони і медичної підготовки (перший завідувач – Лисенко О. Ф.).

Ванукевич А. С. Лобань В. П. Коваль М. М. Лисенко О. Ф.

 

Першим деканом технологічного факультету було призначено к. т. н., доцента Ростовського Володимира Сергійовича. Він очолював факультет із 1974 по 1979 р. Заступником декана працював О. Г. Любимов (1979 р.).

   
  Ростовський В. С.  

 

У 1976 р. до складу технологічного факультету ввійшла новостворена кафедра обладнання підприємств громадського харчування, яку очолив к. т. н, доцент Дорохін В. О.

   
  Дорохін В. О. Шеляков О. П.  

 

У 1979 р. факультет очолив к. т. н., доцент Шеляков Олег Порфирович, який здійснював керівництво факультетом до 1993 р. Заступниками декана в різні роки працювали В. І. Шепелева (1980–1982 рр.), Т. І. Ковальчук (1982–1987 рр.), П. С. Енгель (1987–1990 рр.), В. Г. Шкарупа (1988–1991 рр.), І. С. Сухолатюк (1990–1992 рр.), В. Д. Карпенко (1992–2020 рр.), Л. М. Страшко (1992–1995 рр.). 

   
  Нарада в деканаті. Зліва направо: декан факультету О. П. Шеляков; доцент кафедри іноземних мов В. І. Шепелева; заступник декана факультету, доцент кафедри іноземних мов Т. І. Ковальчук; методист факультету Н. В. Герман  

 

Уперше технологічний факультет здійснив випуск 64 спеціалістів із технології громадського харчування.

У 1980 р. технологічний факультет здійснив випуск 94 спеціалістів із технології громадського харчування.

У 1981 р. технологічний факультет здійснив випуск 90 спеціалістів із технології громадського харчування.

У 1982 р. технологічний факультет здійснив випуск 99 спеціалістів із технології громадського харчування.

У 1983 р. технологічний факультет здійснив випуск 92 спеціалістів із технології громадського харчування.

У 1984 р. технологічний факультет здійснив випуск 104 спеціалістів із технології громадського харчування.

У 1985 р. технологічний факультет здійснив випуск 92 спеціалістів із технології громадського харчування.

У 1986 р. технологічний факультет здійснив випуск 100 спеціалістів із технології громадського харчування.

У 1987 р. технологічний факультет здійснив випуск 100 спеціалістів із технології громадського харчування.

У 1988 р. закінчився однофаховий період розвитку факультету: окрім спеціальності 27.11 Технологія продукції громадського харчування, яка трансформувалася у спеціальність Технологія і організація громадського харчування, відкрилася ще одна – Технологія консервування. На базі кафедр загальнотехнічних дисциплін та обладнання підприємств громадського харчування створено кафедру загальноінженерних дисциплін (перший завідувач – д. т. н., професор Володарський О. В.). Зі складу факультету виведено кафедру іноземних мов. Здійснено випуск 89 спеціалістів із технології громадського харчування.

   
  Володарський О. В.  

 

У 1989 р. технологічний факультет здійснив випуск 74 спеціалістів із технології громадського харчування.

У 1990 р. у складі факультету створено кафедру технології консервування (перший завідувач – к. т. н., доцент Рибіцька Г. С.). Розформовано кафедру цивільної оборони й медичної підготовки. Здійснено випуск 81 спеціаліста з технології громадського харчування.

   
  Рибіцька Г. С.  

 

У 1991 р. до складу факультету увійшла новостворена кафедра культурології (перший завідувач – к. філос. н., доцент Мєшков О. М.). Кафедру обладнання підприємств громадського харчування було реорганізовано в кафедру технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі (завідувач кафедри – к. т. н., доцент Оберемок В. М.). Здійснено випуск 75 спеціалістів із технології громадського харчування.

   
  Мєшков О. М. Оберемок В. М.  

 

У 1992 р. до складу факультету увійшла кафедра історії та кооперативного руху (завідувач кафедри – к. пед. н., доцент Петренко С. М.), правонаступниця кафедри політичної історії, яка, у свою чергу, була створена на базі кафедри історії КПРС. Здійснено випуск 76 спеціалістів із технології громадського харчування. Уперше здійснено випуск 44 спеціалістів з технології громадського харчування за заочною формою навчання.

   
  Петренко С. М.  

 

У 1993 р. технологічний факультет очолив к. е. н., доцент Шкарупа Володимир Григорович, який здійснював керівництво до 2013 р. Здійснено випуск 83 спеціалістів із технології громадського харчування та 36 спеціалістів із технології консервування. Усього – 119 випускників.

   
  Шкарупа В. Г.  

 

У 1994 р. технологічний факультет здійснив випуск 79 спеціалістів із технології громадського харчування та 50 спеціалістів із технології консервування. Усього – 129 випускників.

У 1995 р. технологічний факультет здійснив випуск 65 спеціалістів із технології громадського харчування та 39 спеціалістів із технології консервування. Усього – 104 випускника.

У 1996 р. технологічний факультет здійснив випуск 63 спеціалістів із технології громадського харчування та 29 спеціалістів із технології консервування. Усього – 92 випускника. Уперше здійснено випуск 26 спеціалістів із технології консервування за заочною формою навчання.

У 1997 р. технологічний факультет здійснив випуск 63 спеціалістів із технології громадського харчування та 21 спеціаліста з технології консервування. Усього – 84 випускника.

У 1998 р. на базі спеціальності Технологія консервування розпочалася підготовка фахівців за двома новими спеціальностями: Технологія зберігання, переробки та консервування плодів і овочів і Технологія зберігання, переробки та консервування м’яса. Здійснено випуск 33 спеціалістів із технології громадського харчування та 36 спеціалістів із технології консервування. Усього – 69 випускників.

У 1999 р. технологічний факультет здійснив випуск 21 спеціаліста з технології громадського харчування та 26 спеціалістів із технології консервування, уперше – одного бакалавра з харчових технологій та інженерії. Усього – 48 випускників.

У 2000 р. до складу факультету ввійшла кафедра фізичного виховання (завідувач кафедри  – Штриголь А. І.). Здійснено випуск 17 спеціалістів із технології громадського харчування та 27 спеціалістів із технології консервування, 20 бакалаврів із харчових технологій та інженерії, 23 бакалаврів із технології консервування. Уперше здійснено випуск 2 магістрів із технології і організації харчування та 2 магістрів із технології консервування. Усього – 91 випускник.

   
  Штриголь А. І.  

 

У 2001 р. технологічний факультет здійснив випуск 14 спеціалістів, 6 магістрів і 24 бакалаврів із харчових технологій та інженерії, 17 спеціалістів та 28 бакалаврів із технології консервування. Уперше здійснено випуск 4 магістрів з технології переробки та консервування м’яса. Усього – 93 випускника.

У 2002 р. технологічний факультет здійснив випуск 13 спеціалістів, 7 магістрів і 28 бакалаврів із харчових технологій та інженерії, 19 спеціалістів, 8 магістрів та 12 бакалаврів із технології консервування плодів та овочів, 2 спеціаліста, 17 бакалаврів із технології переробки та консервування м’яса. Усього – 106 випускників.

У 2003 р. технологічний факультет здійснив випуск 20 спеціалістів, 7 магістрів і 37 бакалаврів із харчових технологій та інженерії, 9 спеціалістів, 2 магістрів та 18 бакалаврів із технології консервування плодів та овочів, 17 спеціалістів, 12 бакалаврів із технології переробки та консервування м’яса. Усього – 122 випускника.

У 2004 р. кафедру історії та кооперативного руху було реорганізовано в кафедру культурології та історії. Ліквідовано кафедру культурології. Здійснено випуск 27 спеціалістів, 8 магістрів і 34 бакалаврів із харчових технологій та інженерії, 14 спеціалістів, 3 магістрів та 14 бакалаврів із технології консервування плодів та овочів, 11 спеціалістів, 24 бакалаврів із технології переробки та консервування м’яса. Усього – 135 випускників.

У 2005 р. технологічний факультет здійснив випуск 22 спеціалістів, 10 магістрів і 37 бакалаврів із харчових технологій та інженерії, 11 спеціалістів, 2 магістрів та 12 бакалаврів із технології консервування плодів та овочів, 20 спеціалістів, 22 бакалаврів із технології переробки та консервування м’яса. Усього – 136 випускників.

У 2006 р. технологічний факультет здійснив випуск 26 спеціалістів, 10 магістрів і 35 бакалаврів із харчових технологій та інженерії, 6 спеціалістів, 3 магістрів та 14 бакалаврів із технології консервування плодів та овочів, 16 спеціалістів, 5 магістрів, 19 бакалаврів із технології переробки та консервування м’яса. Усього – 134 випускника.

У 2007 р. технологічний факультет здійснив випуск 20 спеціалістів, 10 магістрів і 51 бакалаврів із харчових технологій та інженерії, 16 спеціалістів, 4 магістрів та 16 бакалаврів із технології консервування плодів та овочів, 18 спеціалістів, 6 магістрів, 34 бакалаврів із технології переробки та консервування м’яса. Усього – 175 випускників.

У 2008 р. технологічний факультет здійснив випуск 35 спеціалістів, 10 магістрів і 58 бакалаврів із харчових технологій та інженерії, 11 спеціалістів, 4 магістрів та 24 бакалаврів із технології консервування плодів та овочів, 22 спеціалістів, 7 магістрів, 26 бакалаврів із технології переробки та консервування м’яса. Усього – 197 випускників.

У 2009 р. технологічний факультет здійснив випуск 38 спеціалістів, 10 магістрів і 86 бакалаврів із харчових технологій та інженерії, 16 спеціалістів, 5 магістрів та 21 бакалаврів із технології консервування плодів та овочів, 17 спеціалістів, 8 магістрів, 22 бакалаврів із технології переробки та консервування м’яса. Усього – 223 випускника.

У 2010 р. технологічний факультет здійснив випуск 66 спеціалістів, 9 магістрів і 77 бакалаврів із харчових технологій та інженерії, 16 спеціалістів, 3 магістрів та 15 бакалаврів із технології консервування плодів та овочів, 14 спеціалістів, 4 магістрів, 18 бакалаврів із технології переробки та консервування м’яса. Усього – 222 випускника.

   
  Зліва направо: заступник декана технологічного факультету В. Д. Карпенко; інспектор С. О. Овчиннікова; методист вищої категорії Н. В. Кобилинська; декан технологічного факультету В. Г. Шкарупа (2011 р.)  

 

У 2011 р. технологічний факультет було перейменовано у факультет харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, що було пов’язано з відкриттям нової спеціальності – Готельно-ресторанна справа та спеціалізації з підготовки фахівців із туристичного бізнесу. Кафедру культурології та історії було реорганізовано в кафедру педагогіки, культурології та історії, яку очолив к. пед. н., доц. Стрєльніков В. Ю. Здійснено випуск 55 спеціалістів, 10 магістрів і 53 бакалаврів із харчових технологій та інженерії, 7 спеціалістів, 4 магістрів та 22 бакалаврів із технології консервування плодів та овочів, 12 спеціалістів, 4 магістрів, 19 бакалаврів із технології переробки та консервування м’яса, 25 бакалаврів із готельно-ресторанної справи. Усього – 211 випускників.

   
  Стрєльніков В. Ю.  

 

У 2012 р. у складі факультету створена кафедра туристичного та готельного бізнесу у зв’язку з відкриттям нової спеціальності Туризм (перший завідувач – д. е. н., професор Скляр Г. П.). Здійснено випуск 33 спеціалістів, 10 магістрів і 96 бакалаврів із харчових технологій та інженерії, 11 спеціалістів, 5 магістрів та 9 бакалаврів із технології консервування плодів та овочів, 15 спеціалістів, 5 магістрів, 11 бакалаврів із технології переробки та консервування м’яса, 20 спеціалістів та 51 бакалавра з готельно-ресторанної справи. Усього – 266 випускників.

   
  Скляр Г. П.  

 

У 2013 р. факультет очолив к. е. н., доцент Карпенко Віктор Дмитрович. Створено кафедру готельно-ресторанної та курортної справи (завідувачка – д. т. н., професорка Капліна Т. В.). Шляхом об’єднання кафедри технології та організації ресторанного господарства та кафедри технології та організації харчових виробництв створено кафедру технології харчових виробництв і ресторанного господарства (завідувачка – д. т. н., професорка Хомич Г. П.). Здійснено випуск 62 спеціалістів, 9 магістрів і 110 бакалаврів із харчових технологій та інженерії, 4 спеціалістів, 5 магістрів із технології консервування плодів та овочів, 9 спеціалістів, 4 магістрів із технології переробки та консервування м’яса, 16 спеціалістів та 33 бакалаврів із готельно-ресторанної справи. Усього – 252 випускника.

Карпенко В. Д. Капліна Т. В. Хомич Г. П.

 

У 2014 р. факультет очолила к. арх., доцент Страшко Людмила Михайлівна. Здійснено випуск 60 спеціалістів, 9 магістрів і 47 бакалаврів із харчових технологій та інженерії, 3 магістра з технології консервування плодів та овочів, 7 спеціалістів, 5 магістрів із технології переробки та консервування м’яса, 12 спеціалістів, 21 магістра та 55 бакалаврів із готельно-ресторанної справи. Усього – 219 випускників.

   
  Страшко Л. М.  

 

У 2015 р. кафедру педагогіки, культурології та історії було реорганізовано в кафедру педагогіки та суспільних наук. До складу факультету ввійшла кафедра вищої математики та фізики, яку очолював к. ф.-м. н., доцент Шурдук А. І. Здійснено випуск 27 спеціалістів, 11 магістрів і 35 бакалаврів із харчових технологій та інженерії, 3 магістрів із технології переробки та консервування м’яса, 14 спеціалістів, 14 магістрів та 62 бакалаврів із готельно-ресторанної справи. Усього – 166 випускників.

   
  Шурдук А. І.  

 

У 2016 р. факультет очолив д. т. н., доц. Скрипник Вячеслав Олександрович. Здійснено випуск 13 спеціалістів і 27 бакалаврів із харчових технологій, технологій у ресторанному господарстві, 11 спеціалістів, 27 магістрів із готельно-ресторанної справи та 8 магістрів із курортної справи, 49 бакалаврів із готельно-ресторанної справи. Усього – 134 випускника.

   
  Скрипник В. О.  

 

У 2017 р. на факультеті харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу здійснено випуск 2 спеціалістів, 12 магістрів і 50 бакалаврів із харчових технологій, технологій у ресторанному господарстві, 4 спеціалістів та 24 магістрів із готельно-ресторанної справи та 4 магістрів із курортної справи, 66 бакалаврів із готельно-ресторанної справи, 50 бакалаврів із туризму. Усього – 212 випускників.

У 2018 р. на факультеті створено кафедру інженерії, обладнання та математики (завідувач – к. т. н., доцент Бичков Я. М.).

   
  Бичков Я. М.  

 

У зв’язку з реорганізацією ліквідовано кафедри фізики та математики, загальноінженерних дисциплін, технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі. Здійснено випуск 12 магістрів із технологій у ресторанному господарстві, 2 магістрів із технології переробки та консервування м’яса, 2 магістрів із технології переробки та консервування плодів та овочів і 61 бакалавра з харчових технологій, технологій у ресторанному господарстві, одного спеціаліста та 26 магістрів із готельно-ресторанної справи та 8 магістрів із курортної справи, 61 бакалавр з готельно-ресторанної справи, 55 бакалаврів із туризму. Усього – 228 випускників.

У 2019 р. факультет харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу здійснив випуск 17 магістрів із технологій у ресторанному господарстві, 3 магістрів із технології переробки та консервування м’яса і 46 бакалаврів із харчових технологій, 24 магістрів із готельно-ресторанної справи та 6 магістрів із курортної справи, 63 бакалаврів із готельно-ресторанної справи, 33 магістрів та 41 бакалавра з туризму, 1 магістра з педагогіки вищої школи. Усього – 234 випускники.

У 2020 р. факультет реорганізовано в Навчально-науковий інститут харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Уперше кількість здобувачів вищої освіти стала більшою за 900. Здійснено випуск 15 магістрів із технологій у ресторанному господарстві і 34 бакалаврів із харчових технологій, 17 магістрів та 97 бакалаврів із готельно-ресторанної справи, 6 магістрів та 43 бакалаврів із туризму, 13 магістрів із педагогіки вищої школи. Усього – 225 випускників.

У 2021 р. у складі Навчально-наукового інституту харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу налічується 6 кафедр: випускові – технології харчових виробництв і ресторанного господарства (завідувачка – д. т. н., професорка Хомич Галина Панасівна), готельно-ресторанної та курортної справи (завідувачка – д. т. н., професорка Капліна Тетяна Вікторівна), туристичного та готельного бізнесу (завідувач – д. е. н., професор Скляр Георгій Павлович), педагогіки та суспільних наук (завідувачка – д. і. н., професорка Петренко Ірина Миколаївна); загальної підготовки – інженерії, обладнання та математики (завідувач – к. т. н., доцент Бичков Ярослав Михайлович), фізичного виховання (завідувачка – Новицька Наталія Анатоліївна). На кафедрах інституту працює 51 викладач, із них: 9 докторів наук, професорів; 37 кандидатів наук, доцентів.
 

Хомич Г. П. Капліна Т. В. Скляр Г. П.
завідувачка кафедри технології харчових виробництв і ресторанного господарства, д. т. н., професорка завідувачка кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, д. т. н., професорка завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу, д. е. н., професор
Петренко І. М. Бичков Я. М. Новицька Н. А.
завідувачка кафедри педагогіки та суспільних наук, д. і. н., професорка завідувач кафедри інженерії, обладнання та математики, к. т. н., доцент завідувачка кафедри фізичного виховання, майстер спорту СРСР зі спортивної гімнастики

 

Підготовка здобувачів вищої освіти ведеться за рівнями освіти:

  • молодшого бакалавра – за такими освітніми програмами: «Харчові технології» (спеціальність 181 Харчові технології), «Готельно-ресторанна справа» (спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа), «Туризм» (спеціальність 242 Туризм);
  • бакалавра – за такими освітніми програмами: «Харчові технології та інженерія», «Ресторанні технології» (спеціальність 181 Харчові технології), «Готельно-ресторанна справа» (спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа), «Туризм» (спеціальність 242 Туризм);
  • магістра – за такими освітніми програмами: «Технології в ресторанному господарстві», «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», «Технологічна експертиза, якість і безпека харчової продукції» (спеціальність 181 Харчові технології), «Готельно-ресторанна справа» (спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа), «Туризм» (спеціальність 242 Туризм), «Педагогіка вищої школи», «Освітня робототехніка» (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки).

Концепція діяльності Навчально-наукового інституту харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу полягає у створенні умов для якісної підготовки конкурентоспроможних фахівців у галузі харчової промисловості та ресторанного господарства відповідно до досягнень вітчизняної і світової науки й освіти.

Основним надбанням Навчально-наукового інституту харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу за роки його існування є його випускники, яких на 21 травня 2021 р. вже 5 657 осіб (без заочної форми навчання), із яких: 2 864 – спеціалістів, 542 – магістрів, 2 251 – бакалаврів. Саме вони своїм вибором, навчанням, працевлаштуванням та роботою на благо України (й не тільки), разом із викладачами та студентами кафедр, є відповідальними за історію, сьогодення та подальший розвиток Навчально-наукового інституту харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу та Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».