Курси із СУБД Cachе у ПУЕТ

Із 24 по 28 жовтня 2016 р. у Полтавському університеті економіки і торгівлі проходили курси зі створення баз даних за допомогою системи управління базами даних Caché, розробленою американською фірмою InterSystems.

Курси відбулися одночасно у трьох місцях, що свідчить про велику привабливість цієї системи.

 

Курс

Дата

Продукт

Caché. Разработка приложений
Алматы Алма-Ата 
Регистрация   Программа

24 - 28 окт. 2016

Caché

Caché. Разработка приложений
Полтава 
Регистрация   Программа

24 - 28 окт. 2016

Caché

Caché. Администрирование 
Москва 
Регистрация   Программа

24 - 28 окт. 2016

Caché

 

Дані із сайта InterSystems Caché®

InterSystems Caché® – це сучасна система управління базами даних і середовище для швидкого розроблення додатків. Caché дозволяє істотно вдосконалити обробку й аналіз складних «великих даних», а також розроблення мобільних і веб-додатків. Завдяки унікальній технології, на якій заснована ця система, вона забезпечує унікальні швидкодію і продуктивність, масштабованість та надійність. При цьому апаратні вимоги й вимоги до обслуговування системи залишаються мінімальними.

Курси було організовано Навчально-науковим інститутом інноваційних технологій управління та фірмою InterSystems.

Проводила курси кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем теплоенергетичного факультету НТУУ «КПІ» Михайлова Ірина Юріївна.

Курси відвідали студенти напряму «Інформатика», спеціальностей «Економічна кібернетика», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» ПУЕТ, а також викладач політехнічного коледжу НТУ «ХПІ» Гриценко Світлана Євгенівна.

Після закінчення навчання слухачі отримали міжнародні сертифікати InterSystems, а бібліотека університету поповнилася навчальними посібниками.