НАУКОВІ ШКОЛИ
Головна / НАУКОВІ ШКОЛИ
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

НАУКОВІ ШКОЛИ (НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ) ПУЕТ

№ з/п Назва Керівник
1

Розвиток краєзнавства в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Нестуля О. О., д. і. н., професор
2

Сталий розвиток України  в глобальному економічному просторі

Педченко Н.С., д. е. н., професор                   
3

Формування механізмів ефективної діяльності підприємств, стратегій розвитку та їх моделювання

Рогоза М. Є., д. е. н., професор
4

Логістичне управління виробничо-комерційною діяльністю підприємств

Перебийніс В. І., д. е. н., професор
5

Маркетингова діяльність підприємства на ринку товарів і послуг

Карпенко Н. В., д. е. н., професор
6

Проблеми розвитку управлінського обліку в Україні

Карпенко О. В., к. е. н., професор
7

Проблеми організації і технології торгівлі

Балабан П. Ю., к. е. н., професор
8

Маркетинг торговельного підприємства

Юрко І. В., к. е. н., доцент
9

Прогресивні процеси та апарати харчових виробництв

Скрипник В. О., д. т. н., доцент
(започаткована  Дорохіним В. О., к. т. н., професором)
10

Антоніми в українській поетичній мові: структурно-семантичний, функціонально-стилістичний і лексикографічний аспекти

Бобух Н. М., д. філол. н., професор
11

Евклідова комбінаторна оптимізація

Ємець О. О., д. ф.-м. н., професор
12

Управління розвитком соціально-економічних систем

Шимановська-Діанич Л. М.,
д. е. н., професор
13

Структурні зміни в економіці та освіті під впливом інформаційно-комунікативних технологій

Макарова М. В., д. е. н., професор
14

Прогресивні технології продуктів харчування з використанням фізичних методів обробки сировини

Капліна Т. В., д. т. н., професор
15

Проблеми якості сільськогосподарської сировини та харчових продуктів на сучасному етапі

Бірта Г. О., д. с.-г. н., професор
16

Соціально-трудові відносини: наслідки трансформаційних реформ і стратегії розвитку

Костишина Т. А., д. е. н., професор
17

Правознавства

Лаврик  Г. В., д. ю. н., професор