НАУКОВІ ШКОЛИ
Головна / НАУКОВІ ШКОЛИ
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

НАУКОВІ ШКОЛИ (НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ) ПУЕТ

з/п

Назва

Керівник

1

Розвиток краєзнавства в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

д. і. н., проф. Нестуля О. О.

2

Формування механізмів ефективної діяльності підприємств, стратегій розвитку та їх моделювання

д. е. н., проф. Рогоза М. Є.

3

Проблеми розвитку міжнародного кооперативного руху

д. е. н., проф. Пантелеймоненко А. О.

4

Логістичне управління виробничо-комерційною діяльністю підприємств

д. е. н., проф. Перебийніс В. І.

5

Маркетингова діяльність підприємства на ринку товарів і послуг

д. е. н., проф. Карпенко Н. В.

6

Проблеми розвитку управлінського обліку в Україні

к. е. н., проф. Карпенко О. В.

7

Проблеми організації і технології торгівлі

к. е. н., проф. Балабан П. Ю.

8

Маркетинг торговельного підприємства

к. е. н., доц. Юрко І. В.

9

Прогресивні процеси та апарати харчових виробництв

д. т. н., доц. Скрипник В. О. (започаткована к. т. н., проф. Дорохіним В. О.)

10

Антоніми в українській поетичній мові: структурно-семантичний, функціонально-стилістичний і лексикографічний аспекти

д. філол. н., проф. Бобух Н. М.

11

Евклідова комбінаторна оптимізація

д. ф.-м. н., проф. Ємець О. О.

12

Управління розвитком соціально-економічних систем

д. е. н., проф. Шимановська-Діанич Л. М.

13

Структурні зміни в економіці та освіті під впливом інформаційно-комунікативних технологій

д. е. н., проф. Макарова М. В.

14

Прогресивні технології продуктів харчування з використанням фізичних методів обробки сировини

д. т. н., проф. Капліна Т. В.

15

Проблеми якості сільськогосподарської сировини та харчових продуктів на сучасному етапі

д. с.-г. н., проф. Бірта Г. О.

16

Кооперативи, кредитні спілки та кооперативні банки у світовому господарстві

д. е. н., проф. Гончаренко В. В.

17

Інтелектуалізація світового розвитку та міжнародний науково-технічний обмін

д. е. н., проф. Шкурупій О. В.

18

Соціально-трудові відносини: наслідки трансформаційних реформ і стратегії розвитку

д. е. н., проф. Костишина Т. А.

19

Правознавства

д. ю. н., проф. Лаврик Г. В.

20

Методика викладання фізико-математичних дисциплін в ВНЗ

д. пед. н., проф. Нічуговська Л. І.

21

Сталий розвиток України  в глобальному економічному просторі

д.е.н., проф. Педченко Н.С. 

22

Методологія моделювання та модернізація систем управління економікою

д. е. н., проф. Лисенко Ю. Г.