НАУКОВІ ШКОЛИ
Головна / НАУКОВІ ШКОЛИ
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

НАУКОВІ ШКОЛИ (НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ) ПУЕТ

з/п

Назва

Керівник

1

Розвиток краєзнавства в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

д. і. н., проф. Нестуля О. О.

2

Формування механізмів ефективної діяльності підприємств, стратегій розвитку та їх моделювання

д. е. н., проф. Рогоза М. Є.

3

Проблеми розвитку міжнародного кооперативного руху

д. е. н., проф. Пантелеймоненко А. О.

4

Логістичне управління виробничо-комерційною діяльністю підприємств

д. е. н., проф. Перебийніс В. І.

5

Маркетингова діяльність підприємства на ринку товарів і послуг

д. е. н., проф. Карпенко Н. В.

6

Проблеми розвитку управлінського обліку в Україні

к. е. н., проф. Карпенко О. В.

7

Проблеми організації і технології торгівлі

к. е. н., проф. Балабан П. Ю.

8

Маркетинг торговельного підприємства

к. е. н., доц. Юрко І. В.

9

Прогресивні процеси та апарати харчових виробництв

д. т. н., доц. Скрипник В. О. (започаткована к. т. н., проф. Дорохіним В. О.)

10

Антоніми в українській поетичній мові: структурно-семантичний, функціонально-стилістичний і лексикографічний аспекти

д. філол. н., проф. Бобух Н. М.

11

Евклідова комбінаторна оптимізація

д. ф.-м. н., проф. Ємець О. О.

12

Управління розвитком соціально-економічних систем

д. е. н., проф. Шимановська-Діанич Л. М.

13

Структурні зміни в економіці та освіті під впливом інформаційно-комунікативних технологій

д. е. н., проф. Макарова М. В.

14

Прогресивні технології продуктів харчування з використанням фізичних методів обробки сировини

д. т. н., проф. Капліна Т. В.

15

Проблеми якості сільськогосподарської сировини та харчових продуктів на сучасному етапі

д. с.-г. н., проф. Бірта Г. О.

16

Кооперативи, кредитні спілки та кооперативні банки у світовому господарстві

д. е. н., проф. Гончаренко В. В.

17

Інтелектуалізація світового розвитку та міжнародний науково-технічний обмін

д. е. н., проф. Шкурупій О. В.

18

Соціально-трудові відносини: наслідки трансформаційних реформ і стратегії розвитку

д. е. н., проф. Костишина Т. А.

19

Правознавства

д. ю. н., проф. Лаврик Г. В.

20

Методика викладання фізико-математичних дисциплін в ВНЗ

д. пед. н., проф. Нічуговська Л. І.

21

Фінансові важелі забезпечення стратегічного розвитку національної економіки

д. е. н., проф. Єгоричева С. Б.

22

Методологія моделювання та модернізація систем управління економікою

д. е. н., проф. Лисенко Ю. Г.