Наука
Головна / Наука / Галузева науково-дослідна лабораторія харчових виробництв (ГНДЛХВ)

Галузева науково-дослідна лабораторія харчових виробництв (ГНДЛХВ)

Мета та завдання

 • створення необхідних умов для функціонування наукових шкіл кафедр факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу та факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу;
 • участь в розробці планів експериментальних досліджень;
 • розробка і виготовлення експериментальних установок;
 • допомога в проведенні експериментальних досліджень студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр», викладачами, аспірантами, здобувачами і докторантами в межах кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт  і науково-дослідної роботи студентів.

Штат лабораторії

Скрипник В’ячеслав Олександрович 

завідувач, кандидат технічних наук, доцент кафедри технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі
Дубова Галина Євгенівна 

науковий співробітник, кандидат технічних наук, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
Івченко Наталія Вікторівна  

науковий співробітник
Єльніков Анатолій Семенович 

інженер-конструктор (електротехнік) 1 категорії
 

Принципи діяльності

 • об’єднання в єдину систему інтелектуального потенціалу викладачів та студентів;
 • спрямування акценту на поєднання теоретичної та практичної підготовки студентів;
 • створення умов для розвитку дослідницьких здібностей обдарованої молоді (студентів, здобувачів та аспірантів);
 • розширення співробітництва та забезпечення взаємовигідних відносин з партнерами університету;
 • орієнтація на задоволення потреб замовників, споживачів, суспільства вцілому;
 • залучення до роботи в ГНДЛХВ всього інтелектуального потенціалу університету;
 • запровадження інноваційних інформаційних технологій наукових досліджень.

Співробітництво

Виробничі випробування

Провед ення дегустацій

Напрями досліджень

 • «Дослідження факторів, що впливають на інтенсифікацію рідинно-фазних процесів при обробці харчової сировини. Розробка вимог до конструкції апаратів» (науковий  керівник: к.т.н., доц. Оберемок В.М.);

 • «Технології отримання натуральних харчових компонентів із заданими властивостями та перспективи їх використання» (науковий керівник: к.т.н., доц. Дубова Г.Є.);

 • «Розробка процесу і апаратів для термобаричного жаріння м’яса з використанням електроосмосу» (науковий керівник: к.т.н., доц. Скрипник В.О.);

 • «Дослідження ефективності процесів сушіння харчової сировини змішаним енергопідводом. Розробка вимог до конструкції апаратів» (науковий керівник: доц., к.т.н. Бичков Я.М.);

 • «Дослідження бактерицидного ефекту ультрафіолетового опромінення в ресторанному господарстві» (науковий керівник: к.вет.н., доц. Бородай А.Б.);

 • «Удосконалення технології м'ясних кулінарних виробів за допомогою використання фізичних методів» (науковий керівник: к.т.н., доц. Суткович Т.Ю.).

Апробація результатів досліджень

З метою інтенсифікації наукової діяльності викладачів, аспірантів і студентів університету і залучення досвіду споріднених вищих навчальних закладів у створенні нових технологій і обладнання харчових виробництв щорічно на базі галузевої науково-дослідної лабораторії харчових виробництв ПУЕТ проводиться міжвузівський науково-практичний семінар «Нові технології та обладнання харчових виробництв». Тривалість одного засідання – один день. Термін проведення: березень-травень.

 Матеріали семінару 2012 року

 Матеріали семінару 2013 року

 Матеріали семінару 2014 року

 Матеріали семінару 2016 року

 Матеріали семінару 2017 року

 Матеріали семінару 2018 року

 Матеріали семінару 2019 року