Університет
Головна / Університет / Організаційна структура / Інші підрозділи / НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ ПУЕТ (НОВ)
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ ПУЕТ (НОВ)

 

36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3, к. 432

Тел.: (0532) 56 37 03

Факс: (0532) 50 02 22

Е-mail: nov@puet.edu.ua

МЕТОЮ РОБОТИ НОВ є організація науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників та студентів університету та координація її виконання. Для забезпечення поставленої мети НОВ виконує завдання та здійснює функції, передбачені Положенням про науково-організаційний відділ Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ДПСЯ ПП – 9-6.2.2-77-53-13).

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА УНІВЕРСИТЕТУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО:

 • Закону України «Про освіту».
 • Закону України «Про вищу освіту».
 • Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
 • Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки».
 • Статуту Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
 • Концепції діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
 • Концепції наукової діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
 • Регламенту Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
 • Положення про науково-організаційний відділ ПУЕТ (ДПСЯ ПП–9–6.2.2-77-53-12).
 • Положення про наукове товариство студентів і аспірантів ПУЕТ (ДПСЯ ПП –9-7.5.1-20- 53-14).
 • Карти процесу «Наукова діяльність» (ДПСЯ СТП – 9. – 7.5.1. – 96 – 53 – 12).
 • Карти процесу «Науково-дослідна робота студентів» (ДПСЯ СТП – 9 –7.5.1 – 95 – 53 - 13).                                                    

ФУНКЦІЇ НОВ:

 • розробка проектів перспективних планів, внутрішніх регламентів щодо організації науково-дослідної роботи;
 • підготовка (участь у підготовці) проектів наказів, інструкцій, договорів та інших регламентів, пов’язаних з науково-дослідною роботою;
 • організація виконання наказів, розпоряджень ректора, Міністерства освіти і науки, Укоопспілки з питань науково-дослідної роботи;
 • підготовка та подання на затвердження ректору пропозицій щодо кошторису витрат з науково-дослідної роботи на календарний рік;
 • складання плану видання наукової літератури на основі пропозицій поданих від кафедр та структурних підрозділів;
 • складання плану проведення в університеті науково-практичних конференцій, семінарів, засідань круглих столів за участю науково-педагогічних працівників, студентів та сприяння організації його виконання;
 • контроль виконання колективами кафедр завдань відповідно до затверджених планів, програм; забезпечення своєчасності виконання вказівок, норм регламентів, якісне їх виконання, а також узгодження у встановленому порядку;
 • координація роботи спеціалізованих науково-дослідних центрів та лабораторій університету (науково-дослідного центру економічних досліджень, галузевої науково-дослідної лабораторії харчових виробництв, науково-технічного центру, науково-дослідного центру «Незалежна експертиза», регіонального центру досліджень та сприяння розвитку кооперації);
 • забезпечення своєчасного подання кафедрами (структурними підрозділами) до науково-організаційного відділу річних планів, звітів по науково-дослідній роботі, їх перевірка та аналіз;
 • сприяння організації та здійснення управління підпроцесом «Підготовка монографій»;
 • забезпечення кваліфікаційної допомоги керівникам науково-дослідних тем щодо оформлення необхідної договірної документації, їх реєстрації в Українському інституті науково-технічної  і економічної інформації;
 • сприяння участі науково-педагогічних працівників університету у конференціях, семінарах, засіданнях круглих столів, конкурсах, проектах, виставках, тендерних процедурах, фестивалях науки за запрошеннями вищих навчальних закладів України, організацій та установ (шляхом своєчасного та адресного інформування);
 • надання інформації науково-педагогічним працівникам та студентам щодо публікацій результатів наукових досліджень;
 • сприяння залученню (спільно з керівником науково-методичної секції науково-методичної ради університету «Організація науково-дослідної роботи студентів», відповідальними за науково-дослідну роботу студентів на факультетах та кафедрах) до науково-дослідної роботи студентів (участь у конференціях, конкурсах, олімпіадах, стипендіальних програмах, публікація результатів наукових досліджень, виконання науково-дослідних тем та ін.);
 • листування зі структурними підрозділами університету, а також з іншими ВНЗ, організаціями, установами з питань науково-дослідного спрямування (в межах своєї компетентності);
 • узагальнення та аналіз інформації щодо ефективності діяльності наукових шкіл, напрямів наукових досліджень;
 • здійснення моніторингу показників, що характеризують процес «Наукова діяльність»;
 • на основі проведеного аналізу підготовка проекту постанови Вченої ради університету про підсумки науково-дослідної роботи  університету за календарний рік та план на наступний календарний рік.

 

 Положення про наукове товариство студентів і аспірантів


Адреси в електронних мережах Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»:

 • Eldoc / vpond / in ……
 • COMMON / ІНФОРМАЦІЯ НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВІДДІЛУ.


ГРАФІК РОБОТИ НОВ:

Пн - Пт з 8:00 до 17:00

Пн - Пт з 13:00 до 14:00 обідня перерва

Чт - з 14:30 до 17:00 робота з документами

Сб – Нд вихідний