Науковий відділ НДЦ

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

 • теоретичне обґрунтування методології товарознавчих експертиз;
 • розробку процедур проведення різних експертиз;
 • розробку блок-схем процесів проведення експертизи;
 • проведення робіт з вдосконалення методології ідентифікації та особливостей експертизи справжності сировини, матеріалів, напівфабрикатів, товарів та інших об’єктів;
 • обґрунтування і вибір критеріїв, показників для проведення ідентифікаційної експертизи сировини, матеріалів, напівфабрикатів, товарів та інших об’єктів;
 • розробку алгоритмів ідентифікації різних груп сировини, матеріалів, напівфабрикатів, товарів та інших об’єктів;
 • оптимізацію номенклатури показників якості з метою внесення змін до стандартної номенклатури;
 • вдосконалення методів і методик експертиз, в тому числі при розробці нових товарів.
 • накопичення досвіду та формування баз даних з методологічних підходів і методик експертиз з метою їх послідовного використання та оптимізації;
 • забезпечення виконання наукових досліджень студентами Детальніше;
 • проведення експериментальних досліджень аспірантами та здобувачами за темами дисертаційних робіт (http://www.nezalezhna_ekspertiza.uccu.org.ua/aspirants.htm);
 • виконання наукових госпрозрахункових тем Детальніше;
 • розробка методик досліджень, вимірювань та діагностики;

 • проведення Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів». Детальніше.

 

PDF iconЗбiрник_матерiалiв_КОНФ_ЕМС_2016