Університет
Головна / Університет / Організаційна структура / Інші підрозділи / Навчально-науковий Інститут лідерства

Навчально-науковий Інститут лідерства

 

 

БУТИ ЛІДЕРОМ!

«Бути лідером не завжди легко. Бути менеджером, управляти значно легше, ніж бути лідером, бо управління, в основному зводиться до визначення завдань та алгоритмів їх виконання. В лідерстві ж ваша сутність і те, як ви її подаєте, не менш важливі, ніж те, що ви робите. Але справжнє, дійсно мистецьке лідерство – всемогутнє. Настільки всемогутнє, що здатне пробуджувати людей на досягнення таких результатів, яких неможливо було б досягти за допомогою звичайного управління».

 Хіларі Оуен «Покликання – лідер»


На сучасному етапі розвитку вищої школи особливої актуальності набуває лідерська управлінська парадигма, яка сьогодні успішно імплементується в переважній більшості українських вишів.

Колектив ПУЕТУ працює відповідно Стратегії розвитку університету на 2017-2022 рр. Стратегічний поступ університету базується саме на  лідерській управлінській парадигмі, що передбачає реалізацію Програми розвитку лідерського потенціалу в університеті на основі принципів  менеджменту якості  ISO 9001, (2015 р.) та забезпечує сталий розвиток та постійне вдосконалення.

Лідерство – один із восьми  принципів   нового стандарту менеджменту якості. Відтак,  у 2017 році в університеті створено Навчально-науковий інститут лідерства, розроблено Програму «Заходи розвитку лідерського потенціалу студентів та навчально-педагогічних працівників ПУЕТ».  Мета вищої школи та Місія університету, що полягає у формуванні висококваліфікованого фахівця, успішного у професії та щоденному житті, визначає ряд завдань серед яких:

  • забезпечення університету статусу лідера в інноваціях й активного впливу на майбутнє українського суспільства й держави, заохочення персонального лідерства, ініціативності та відповідальності за розвиток української освіти, науки й інших сфер своєї діяльності;
  • підвищення значущості стратегічного лідерства, динамічне й послідовне культивування цінностей економіки знань (безперервний розвиток, командна робота, інновації, результативність);
  • забезпечення лідерства університету на ринку України щодо інтернаціоналізації освітнього процесу, розроблення англомовних навчальних програм, а також навчальних програм, що викладаються іншими іноземними мовами, створення подвійних і спільних дипломів, забезпечення мобільності;
  • забезпечення лідерства університету у сфері практико-орієнтованого навчання шляхом збільшення кількості баз стажування в різних країнах світу, оптимізації навчальних планів;
  • забезпечення лідерства університету у просуванні в Інтернет-мережі, забезпечення найвищого серед українських вишів рівня Web-perfomance;
  • націленість на інновації та обмін знаннями, підвищення відповідальності персоналу;
  • запровадження системи семінарів-тренінгів із розвитку лідерських якостей для студентів і науково-педагогічних працівників;
  • діагностика, аналіз, формування (за потребою) та розвиток лідерських якостей;
  • забезпечення  розвитку навичок відповідно до європейських стандартів менеджменту якості;
  • формування простору відкритого партнерства (абітурієнт, студент, колега, бізнес, громадськість).

Відповідно до визначених завдань  навчально-науковим інститутом лідерства в цьому навчальному році реалізуються  заходи навчального та дослідницького характеру.

Підвищуючи значущість стратегічного лідерства, ректором та навчально-науковим інститутом лідерства (ННІЛ) 4 жовтня 2017 р. ініційована зустріч із директором Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, д. п. н., професором Калашніковою С.А., яка поділилася баченням алгоритму побудови системи управління й інституційного розвитку сучасного університету, провівши для науково-педагогічних працівників університету та студентського активу тренінги: «Викладання у вищій освіті: сучасні тенденції та виклики» і «Трансформація управління сучасним університетом».  

Реалізовуючи завдання націленості на інновації та обмін знаннями,  команда університету на чолі з ректором Нестулею О. О. взяла участь у Програмі розвитку лідерського потенціалу університетів України, реалізованої за партнерства Інституту вищої освіти НАПН України та Британської Ради. Ряд тренінгів, майстер-класів, круглих столів, конференцій «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту», візит команди ПУЕТ до Університету Портсмуту та Університету Саутхемптону (Англія) для ознайомлення з досвідом організації сандвіч-курсів у Британських вишах безперечно сприятимуть забезпеченню пріоритетних завдань викладання лідерства у сфері практико-орієнтованого навчання. 7 лютого 2018 р. у м. Києві відбувся підсумковий захід другого циклу Програми. 

Забезпечуючи лідерство в інноваціях та активний вплив на майбутнє українського суспільства, ННІЛ сприяє розвитку лідерського потенціалу керівників та практичних працівників системи споживчої кооперації України. Тренінг «Емоційний інтелект – інструмент продуктивних відносин і соціального успіху», проведений директором ННІЛ  Нестулею С. І. під час традиційного семінару з головами правлінь обласних споживспілок  у м. Чернівцях, відкрив ще одну грань ресурсу кожного керівника на шляху професійного та життєвого лідерства.

Тренінги із цієї ж теми та «Управління стресом» сприяли підвищенню soft skills керівників Миколаївської, Полтавської споживспілок, керівництва Лубенської та Гребінківської районних споживчих товариств.

Реалізовуючи завдання  запровадження системи тренінгів та семінарів для розвитку лідерського потенціалу та забезпечення навичок відповідно до європейських стандартів менеджменту якості в   рамках договору, укладеного між ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та німецькою неурядовою компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, ННІЛ продовжив  реалізацію програми підвищення кваліфікації працівників міськвиконкому «Кваліфікація 2030» у рамках реалізації проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» КО «Інститут розвитку міста». Командою тренерів інституту лідерства Бабенко О., Бобух Н., Бульченко А.,  Делією О., Карманенко В., Кислою К., Костишиною Т., Нестулею С., Романчук В., Степановою Л. проведено тренінги: «Креативний активізм», «Мова ділового спілкування», «Діловодство. Сучасні правила оформлення документів», «Управління конфліктом», «Майстерність публічних виступів. Презентація та модерація дискусій», «Громада і влада міста. Ефективні механізми взаємодії», «Основи графічного дизайну», «Управління персоналом», «Маніпуляційна стійкість у державному управлінні», «Корпоративна культура», «Створення ефективної та вмотивованої команди», «Ефективна комунікація», «Мотивація, самомотивація та їх практичні способи», «Зміни, адаптація до змін. Стратегічне мислення», «Управління стресом», «Професійне вигорання». 

У цьому ж напрямі ННІЛ продовжує співпрацю з Полтавським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,  державних підприємств, установ та організацій. Спільно підготовлені   та реалізовані навчальні програми: «Формування регіонального лідера управлінця» (Нестуля О.О., Нестуля С.І., Осипенко Н.М); «Орієнтовна програма навчальних заходів літньої школи для депутатів» (Нестуля О.О, Нестуля С.І., Делія О.В., Хівренко І.В. Любченко О.О.) Проведено ряд тренінгів та практичних занять із застосуванням інтерактивних технологій. 

Формуючи простір відкритого партнерства, директор навчально-наукового інституту лідерства Нестуля С.І. щедро ділиться досвідом розвитку лідерського потенціалу та використання інноваційних освітніх технологій із викладачами закладів вищої освіти України. Проведено ряд тренінгів за авторською програмою: «Інноваційні методики викладання у вищій школі: Новітнє в європейській та світовій практиці».

Нестулею С. І. спільно з доцентом кафедри педагогіки та суспільних наук, кандидатом психологічних наук Тодоровою І. С. підготовлена та реалізується програма підвищення кваліфікації працівників соціальних служб державних органів та  місцевого самоврядування: «Психологічне забезпечення ефективного функціонування особистості та організації». 

Безперечно, найважливішим напрямом роботи навчально-наукового інституту лідерства є навчально-тренінгова та дослідницька робота зі студентською молоддю університету. Розвиваючи університет як «Територію успіху» для студентів та випускників, навчально-науковий інститут лідерства організовує зустрічі з успішними випускниками університету різних років. Під час тижня «Університетські освіти» студенти-першокурсники зустрілися з Масловською Анною – випускницею 2002 року спеціальності «Міжнародна економіка», старшим фінансовим директором компанії «VISA» регіону Центральної Європи, Близького Сходу і Африки (регіональний офіс компанії знаходиться в м. Дубаї, ОАЕ).

Не менш цікавою для студентів стала зустріч у «Території успіху» з випускником університету, першим лідером студентського самоврядування  Євгеном Крамаренком. До дня місцевого самоврядування стали змістовною та конструктивною платформою дискусій студентської молоді з досвідченими та успішними випускниками депутатами  різних рівнів, яких лише у міській раді сьогодні їх 8. Студенти ставили запитання  не лише про студентське життя  в рідній alma mater, але й про сучасну молодіжну політику місцевих органів самоврядування та секрети шляху до особистого лідерства у професії та громадському житті.

Роботу «Школи лідерства» для першокурсників було організовано в системно. Тренерами Світланою Нестулею та Оленою Бабенко  в перший тиждень університетської освіти було проведено тренінг «Мій лідерський потенціал» у 22 групах першокурсників. Тренінг «Навички високоефективних людей: Проактивність» відвідали 15 груп першокурсників. Тренінг «Робота в команді» проведено для 6 груп першокурсників. 

 

Тренер Олена Бабенко – лідер-наставник студентського самоврядування – 20.. років провела серію тренінгів для самоврядних органів факультетів та інституту. 

ННІЛ долучився до розвитку лідерського потенціалу школярів міста, які із задоволенням беруть участь у майстер-класах та тренінгах,  що постійно проводить  його директор Світлана Нестуля. 

Не обійшлася без ННІЛ і організація Школи лідерів «Разом ми зможемо більше», де Світлана Іванівна як депутат міської ради провела ряд неймовірно цікавих тренінгових занять зі студентською молоддю різних вишів міста Полтави.

У поточному навчальному році ННІЛ була розроблена  та запропонована програма дослідження лідерського потенціалу студентів першокурсників та навчально-педагогічних працівників університету. Начальник відділу інформаційного та ресурсного забезпечення М. Недаєвою  підготовлена сторінка відкритого доступу «Лідерський потенціал», за якою всі студенти першого курсу можуть оцінити свої лідерські можливості та отримати консультацію з розвитку лідерського потенціалу.

Наукові конференції з проблематики лідерства, участь у яких беруть участь науково-педагогічні працівники та студентська молодь університету, налаштовують небайдужий колектив університету на безперервний розвиток, командну роботу, інновації, результативність.

Попереду у нас ще багато планів. Лідерська управлінська парадигма відкриває потенціал небайдужих, натхненних і люблячих свою справу особистостей, які в епоху знань та інновацій готові до викликів швидкозмінного, динамічного середовища.

Приєднуйся до нас. Dream Big!