Університет
Головна / Університет / Організаційна структура / Навчально-науковий інститут заочно-дистанційного навчання
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Навчально-науковий інститут заочно-дистанційного навчання

 

Навчально-науковий інститут заочно-дистанційного навчання

Електронна адреса: izdn@puet.edu.ua

Телефон: +38-0532-509-138, +38-0532-509-793

моб. тел.: +38-099-740-5688

Очолює Інститут заочно-дистанційного навчання:

Іванов Юрій Васильович, директор, к.е.н., доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва.

Основними напрямами його діяльності є загальне керівництво діяльністю структурних підрозділів,  організація та контроль роботи локальних центрів, управління навчальним процесом, розробка та формування  планів розвитку освітньої діяльності студентів заочної (дистанційної) форм навчання.

Сфера науково-практичних інтересів: розробка, впровадження та розвиток дистанційних технологій при підготовці фахівців в сфері товарознавства та підприємницької діяльності. 

 

 

Глоба Ірина Сергіївна

Помічник директора 

 

 

 

 

Інститут заочно-дистанційного навчання входить до організаційної структури Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Головною метою діяльності якого визначено підготовка висококваліфікованих фахівців наукових ступенів бакалавра та магістра за заочною (дистанційною) формою навчання із застосуванням сучасних технологій, за спеціальностями та освітніми програмами в рамках ліцензованих обсягів, відповідно до сучасних вимог ринку праці та стандартів вищої освіти України: 

 

Перелік спеціальностей та освітніх програм за якими навчаються в ПУЕТ

 заочно (дистанційно)

 

Шифр та найменування галузі знань Напрям підготовки Освітньо-кваліфікаційний рівень та відповідно обсяг ліцензії за заочною формою навчання (1)
бакалавр магістр
0201 Культура Документознавство і інформаційна діяльність 50 30
0203 Гуманітарні науки Філологія 60 -
0304 Право Правознавство 60 -
0305 Економіка та підприємництво Економічна кібернетика 30 25
Міжнародна економіка 85 25
Економіка підприємства 50 30
Управління персоналом та економіка праці 50 40
Маркетинг 50 25
Фінанси і кредит 350 25
Банківська справа (3) - 10
Облік і аудит 400 20
Товарознавство і торгівельне підприємництво 475 -
Товарознавство і комерційна діяльність (3) - 25
Товарознавство та експертиза в митній справі  - 25
0306 Менеджмент і адміністрування Менеджмент 280 -
Менеджмент організацій і адміністрування (3) - 50
0403 Системні науки та кібернетика Інформатика 50 -
Соціальна інформатика (3) - 10
0517 Харчова промисловість та переробка сільсько­господарської продукції Харчові технології та інженерія 295 -
Технології зберігання, консервування та переробки м’яса (3) - 12
Технології зберігання, консервування та переробки плодів та овочів (3) - 5
Технології в ресторанному господарстві (3) - 25
1401 Сфера обслуговування Готельно-ресторанна справа 150 15
Курортна справа (3) - 15
Туризм 25 -
1501 Державне управління Місцеве самоврядування - 30
1801 Специфічні категорії Бізнес адміністрування - 25
Педагогіка вищої школи - 25

1 - Ліцензія МОН України АЕ № 636850