Університет
Головна / Університет / Організаційна структура / Навчально-науковий інститут заочно-дистанційного навчання
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Навчально-науковий інститут заочно-дистанційного навчання

 

Навчально-науковий інститут заочно-дистанційного навчання

Електронна адреса: izdn@puet.edu.ua

Телефон: +38-0532-509-138, +38-0532-509-793

Очолює Інститут заочно-дистанційного навчання:

Іванов Юрій Васильович, директор, к.е.н., доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва.

Основними напрямами його діяльності є загальне керівництво діяльністю структурних підрозділів,  організація та контроль роботи локальних центрів, управління навчальним процесом, розробка та формування  планів розвитку освітньої діяльності студентів заочної (дистанційної) форм навчання.

Сфера науково-практичних інтересів: розробка, впровадження та розвиток дистанційних технологій при підготовці фахівців в сфері товарознавства та підприємницької діяльності. 

 

 

Глоба Ірина Сергіївна

Помічник директора 

 

 

 

 

Інститут заочно-дистанційного навчання входить до організаційної структури Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Головною метою діяльності якого визначено підготовка висококваліфікованих фахівців наукових ступенів бакалавра та магістра за заочною (дистанційною) формою навчання із застосуванням сучасних технологій, за спеціальностями та освітніми програмами в рамках ліцензованих обсягів, відповідно до сучасних вимог ринку праці та стандартів вищої освіти України: