Акредитаційна експертиза щодо оцінювання відповідності освітньої діяльності державним вимогам щодо акредитації з підготовки фахівців спеціальності «Технології в ресторанному господарстві»

З 16 по 18 січня 2017 року у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» проводиться акредитаційна експертиза щодо оцінювання відповідності освітньої діяльності державним вимогам щодо акредитації з підготовки фахівців спеціальності 8.05170113 «Технології в ресторанному господарстві» (181 «Харчові технології» освітня програма «Технології в ресторанному господарстві») за ступенем магістра експертною комісією у складі:

Тележенко Любов Миколаївна – завідувач кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування Одеської національної академії харчових технологій, доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Гринченко Ольга Олексіївна – завідувач кафедри технології харчування Харківського державного університету харчування та торгівлі, доктор технічних наук, професор, експерт.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.01.2017 року № 13-А «Про проведення акредитаційної експертизи»).

 

Науково-навчальний центр