Акредитаційна експертиза щодо оцінювання відповідності освітньої діяльності державним вимогам щодо акредитації з підготовки фахівців спеціальності 8.18010021 «Педагогіка вищої школи»

З 18 по 20 січня 2017 року у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» проводиться акредитаційна експертиза щодо оцінювання відповідності освітньої діяльності державним вимогам щодо акредитації з підготовки фахівців спеціальності 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» (011 «Науки про освіту» освітня програма «Педагогіка вищої школи») за ступенем магістра експертною комісією у складі:

Савенкова Людмила Олексіївна – завідувач кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор педагогічних наук, професор, голова комісії;

Козлова Олена Григорівна – завідувач кафедри менеджменту освіти та професійної підготовки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, професор, експерт.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.01.2017 року № 14-А «Про проведення акредитаційної експертизи»).

 

Науково-навчальний центр