Актуальні роз’яснення від МОНУ!

22 листопада 2022 року о 13.00 в онлайн режимі продовжився цикл нарад Міністерства освіти і науки України з проректорами (заступниками директорів), відповідальними за організацію освітнього процесу в закладах, що здійснюють підготовку за державним замовленням за освітніми ступенями фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, доктора філософії усіх форм власності та сфер управління.

Акцентом наради стало повідомлення про те що з сьогоднішнього дня відбувається переведення на місця державного замовлення здобувачів вищої освіти таких категорій як:

-  перша категорія - діти (особи з їх числа у віці до 23 років) загиблих (померлих) осіб, зазначених у статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

-  друга категорія - особи, визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до зазначеного Закону;

-  третя категорія - діти (особи з їх числа у віці до 23 років) учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до зазначеного Закону;

-  четверта категорія - особи, які проживають на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України (або перемістилися з тимчасово окупованої Російською Федерацією території України) в умовах воєнного стану, на території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) на території територіальних громад, що станом на 15 жовтня та 15 лютого відповідного року включені до переліку, затвердженого Мінреінтеграції.

Відмічено, що переведення здобувачів вищої освіти буде здійснюватися у такій черговості за рахунок:

-  вакантних (вивільнених) місць державного замовлення на підготовку фахових молодших бакалаврів, молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів, докторів філософії;

-  невикористаних місць державного замовлення з урахуванням пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 2022 р. № 769 “Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2022 році” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 56, ст. 3318);

-  збільшення обсягу державного замовлення за поданням відповідних державних замовників на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів.

З Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 р. № 1224 «Про затвердження Порядку переведення на навчання за державним замовленням окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб», можна ознайомитись: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1224-2022-%D0%BF#Text