Авторські курси в Дніпрі

Із 6 по 13 лютого 2017 року на базі Державного вищого навчального закладу «Придніпровський енергобудівний технікум» (м. Дніпро), тепер перейменованого у Дніпровський державний технікум енергетичних та інформаційних технологій, були проведені авторські курси для викладачів, де підвищили кваліфікацію 45 осіб. Заняття у формі тренінгу проводив завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», доктор педагогічних наук, професор Віктор Юрійович Стрельніков.

Учасники тренінгу виявили зацікавленість підготовкою в ПУЕТ на основі базової (бакалавр) або повної вищої освіти (спеціаліст, магістр) фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 011 «Науки про освіту» спеціалізації «Педагогіка вищої школи». Принагідно зазначимо, що прийом документів на очну і заочну форми навчання з 31 березня по 5 квітня, з 1 по 19 серпня, з 6 по 8 листопада. Тривалість навчання – 1,5 року, практикується організація навчання за індивідуальним графіком, дистанційні форми навчання, випускники отримають ступінь магістра спеціалізації «Педагогіка вищої школи» і кваліфікацію «викладач вищих навчальних закладів» з правом викладання у вищих навчальних закладах І–ІV рівнів акредитації. Причому вартість навчання є значно нижчою, ніж в інших університетах.

Курсисти дізналися, що у ПУЕТ також здійснюється підготовка доктора філософії галузі знань 01 «Освіта» спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» (набір відбувається у лютому і жовтні, тел. зав. відділом аспірантури та докторантури 0532-56-37-03).

Автор курсів висловлює велику вдячність організаторам курсів, а особливо директору технікуму, кандидату історичних наук Анжеліці Володимирівні Федько, заступнику директора з навчально-методичної роботи Валентині Михайлівні Бондаренко, завідуючій навчально-методичним кабінетом Оксані Миколаївні Попович, головному бухгалтеру Валерії Володимирівні Смірновій, а також директору МІПК Тетяні Олегівні Колісник та методисту Світлані Іванівні Сороці.