Екзамен в режимі відеозв'язку на дистанційному курсі для студентів групи ФК-31 заочної форми навчання

21.05.2020 доцентом кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ Прасоловаю С.П. було проведено екзамен в режимі відеозв'язку на дистанційному курсі для студентів групи ФК-31 заочної форми навчання у Полтаві з навчальної дисципліни "Інститути міжнародного страхового ринку" .