Екзаменаційна сесія у студентів триває!

Підведення підсумків з дисципліни "Informatics. Part 2" з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.

Залік в групі студентів-іноземців першого курсу спеціальності "Комп`ютерні науки" виставляє доцент  кафедри ММСІ, к.ф.-м.н., доц., Ємець Олександра Олегівна. 

Перекладач - старший викладач кафедри ДІМ, Руденко Ніна Сергіївна.

Доцентом кафедри ММСI Чілікіна Т.В. провела іспит з наступних  дисциплін:

"Архітектура обчсилювальних систем" у студентiв групи КН-21 дистанційної форми та  "Інтелектуальні інформаційні системи" у студентiв групи КН-41 заочної форми та КН-21інт Хм денної форми навчання спецiальностi Комп'ютерні науки засобами meet Puet.