ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: проблеми теорії та практики»

11–12 травня 2017 року у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулася ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: проблеми теорії та практики».

Ініціатором та організатором проведення конференції виступили кафедра бухгалтерського обліку і аудиту ПУЕТ спільно з Азербайджанським університетом кооперації, Білоруським торгово-економічним університетом споживчої кооперації, Карагандинським економічним університетом Казспоживспілки, Кооперативно-торговим університетом Молдови, Таджицьким державним університетом комерції, Університетом національної та світової економіки (Республіка Болгарія).

Конференція проводилася з метою обміну досвідом між досвідченими та молодими вченими; розвитку теорії та практики бухгалтерського обліку.

Тези доповідей для обговорення на форумі конференції надіслали 73 учасники із 6 країн світу.

Особлива увага приділена обговоренню таких тем:

  1. Місце бухгалтерського обліку в інформаційній системі управління підприємством.
  2. Сучасний стан та вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством.
  3. Вектори розвитку управлінського обліку.
  4. Якість бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту як вимога сучасного менеджменту.
  5. Бухгалтерський облік у контексті перспектив удосконалення фіскального адміністрування в Україні.
  6. Освіта та професійна сертифікація: досвід, перспективи.

Актуальність тематичних напрямів підтвердила участь провідних науковців, серед яких 6 докторів наук та професорів.

За результатами проведеної конференції підготовлено збірник тез доповідей і розроблено рекомендації.

Активне обговорення викликали проблеми методології бухгалтерського обліку, сучасного стану та вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством; зміст навчання бухгалтерів та менеджерів;  якість освіти та професійна сертифікація  бухгалтерів. Студенти денної форми навчання  мали можливість взяти участь у дискусіях, які ініціювали модератори кожної секції. Для студентів-магістрантів участь у такому заході був одним з елементів науково-педагогічної навчальної  практики.